W ubiegłym roku (2020), z powodu pandemii, nie mogło odbyć się tradycyjne spotkanie dla włoskiej młodzieży „Giovani verso Assisi” i zostało ono zastąpione specjalną edycją online. W tym roku, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, można było osobiście uczestniczyć w 41. narodowym spotkaniu „Giovani verso Assisi”, na które przybyło do Asyżu około 250 młodych ludzi (o wiele mniej niż przed pandemią) ze wszystkich regionów Włoch. Na spotkaniu podjęto temat naszej relacji ze stworzeniem, pogłębiając go w świetle „Pieśni słonecznej” św. Franciszka i w perspektywie encykliki „Laudato si’” papieża Franciszka.
Zamieszczamy świadectwo przedstawicielki młodzieży odzwierciedlające przeżycia osób uczestniczących w spotkaniu po raz pierwszy.

W dniach 28 października – 1 listopada 2021 r. odbyło się w Asyżu 41. spotkanie młodzieży „Giovani verso Assisi”. Po dwóch długich i trudnych latach młodzież miała okazję spotkać się ponownie, spojrzeć sobie w twarz. Jeszcze jeden raz to spojrzenie staje się podłożem i centrum wszystkiego. Udział w spotkaniu „Giovani verso Assisi” po raz pierwszy jest zawsze doświadczeniem, które pozostaje wyryte w sercu i umyśle. Ale tym, co uderza nowych uczestników tego narodowego spotkania, jest właśnie spojrzenie obecnych: zakonnicy, zakonnice, młodzież, wszyscy z uśmiechniętymi, zaraźliwymi oczami, które wzywają do działania, które sprawiają, że każdy czuje się ważny, które mówią o Bogu.

Podczas tegorocznego spotkania punktem wyjścia również było spojrzenie. Chodzi o spojrzenie, które Jezus kieruje na Zacheusza (omówione w lectio divina przez fr. Gianni CAPPELLETTO w piątek 29 października), albo o spojrzenie, które Franciszek dostrzega na krucyfiksie w kościele św. Damiana (podkreślone w czuwaniu modlitewnym rozpoczynającym spotkanie). Dla tych dwóch wspomnianych osób wszystko zaczęło się od spojrzenia miłości. W pewnym sensie także uczestnicy spotkania odczuwają to samo. Młodzi są zaproszeni do przyjęcia nowej perspektywy, zwłaszcza w czterech relacjach, które przeżywają w życiu codziennym: w relacji z Bogiem, z samym sobą, z braćmi i ze stworzeniem.

Niekwestionowanym protagonistą tych dni było właśnie stworzenie. Temat 41. spotkania zaczerpnięto zresztą z pieśni asyskiego świętego: Cum tucte le tue creature (Ze wszystkimi Twymi stworzeniami). Franciszek dostrzegał Dawcę w każdym darze, Miłość Pana w każdym stworzeniu, w tym, co go rozgrzewało lub rozświetlało mu drogę, w tym, co gasiło jego pragnienie i orzeźwiało go. Wszyscy jesteśmy zaproszeni, by czynić to samo: doceniać to, co zostało nam dane i troszczyć się o otrzymane dary, mieć to samo spojrzenie łaski i miłości wobec tego, co nas otacza, a zwłaszcza wobec naszych braci i sióstr, dążąc do nowego stylu życia, który stawia na dobro wszystkich ludzi.

Po raz kolejny to doroczne spotkanie nie pozostawiło nikogo obojętnym: młodzi słuchali, modlili się, dyskutowali na bardzo aktualne tematy, które są im bliskie. W tym samym czasie, podczas spotkania G20 w Rzymie, najwyżsi przywódcy świata rozważali te same kwestie.

Z możliwości rozmowy z zakonnikiem lub zakonnicą korzystało wielu, wszyscy byli poszukujący, uważni. To tak, jakby odległość i nieobecność, w których zmuszeni byliśmy żyć przez ostatnie dwa lata, zostały na chwilę pokonane i zapomniane. Było to z pewnością inne spotkanie niż poprzednie, gdyż przybyło mniej uczestników, pojawiło się mniej okazji do wymiany poglądów, ale w każdym razie był to czas łaski.

Na zakończenie spotkania minister generalny fr. Carlos TROVARELLI wypowiedział ważne słowa, w których zachęcił młodzież, aby nawiązywała znaczące relacje w świecie, pozwalała być miłowaną przez Boga i kochała według Jego serca.

Teraz do młodych należy dokonanie pewnego zwrotu, wniesienie nowego spojrzenia, nowego światła na świat. Na spotkaniu „Giovani verso Assisi” słuchamy, rozmawiamy, modlimy się, spotykamy setki ludzi, a potem spotykamy tego Jednego i czyjeś życie zmienia się czasem na zawsze.

Rebecca NOGARA