W dniu 13 czerwca 2020 r., w uroczystość św. Antoniego z Padwy, w kościele Matki Bożej Anielskiej w Grodnie odbyło się otwarcie i poświęcenie kaplicy adoracji, gdzie spoczywają doczesne szczątki czcigodnego sługi Bożego fr. Melchiora FORDONA OFMConv.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył bp Aleksander KASZKIEWICZ, ordynariusz diecezji grodzieńskiej. Na liturgii licznie zgromadzili się miejscowi parafianie i sympatycy naszego kościoła, którzy pragnęli uczcić świętego z Padwy, powierzając jego wstawiennictwu swoje podziękowania i prośby.
Pod koniec uroczystości bp Aleksander KASZKIEWICZ dokonał poświęcenia kaplicy adoracji, w której umieszczone są doczesne szczątki sługi Bożego.
Na zakończenie fr. Antoni POŻECKI, gwardian klasztoru w Grodnie, podziękował wszystkim, którzy duchowo i materialnie przyczynili się do powstania nowej kaplicy.
Fr. Melchior FORDON urodził się 5 sierpnia 1862 r. w Grodnie. Jako kapłan diecezjalny wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, ponieważ chciał bardziej zbliżyć się do Boga i do ludzi, zwłaszcza tych najbardziej pozostawionych samym sobie. Był gwardianem klasztorów w Grodnie i w Wilnie, a także spowiednikiem i współpracownikiem św. Maksymiliana Marii KOLBEGO. Już za życia wielu nazywało go świętym. Zmarł 27 lutego 1929 r. w Grodnie.
Proces beatyfikacyjny fr. FORDONA rozpoczął się w 1997 r. w Warszawie. W 2018 r. papież Franciszek promulgował dekret o heroiczności cnót sługi Bożego.

Bracia z klasztoru w Grodnie