Sto lat temu, 22 października 1922 r., św. Maksymilian Maria KOLBE przybył do franciszkańskiego klasztoru w Grodnie.

Kolejnego dnia w liście do swojej mamy Marii zawarł te słowa: „Z grodzieńskiej klasztornej celi już piszę”.
Św. Maksymilian założył w Grodnie własną drukarnię, gdzie wraz z braćmi kontynuował wydawanie „Rycerza Niepokalanej”. Na końcu pięcioletniej posługi nakład miesięcznika sięgał 60 tys. egzemplarzy.
Główne uroczystości jubileuszowe miały miejsce w dniach 13-16 października 2022 r. Wielką radością dla miejscowych franciszkanów była obecność ministra generalnego fr. Carlosa TROVARELLI i asystenta generalnego FEMO (Foederatio Europae Mediae et Orientalis) fr. Tomáš LESŇÁK, którzy po raz pierwszy odwiedzili Białoruś. Podczas uroczystej Mszy św. minister generalny wygłosił homilię, w której wyraził swoją ogromną radość, że po odwiedzeniu wszystkich miejsc związanych z życiem i działalnością św. Maksymiliana dotarł wreszcie do Grodna.
Uroczystości rocznicowe zgromadziły braci z białoruskich klasztorów (Iwieniec, Udział i Świsłocz), miejscowych wiernych i pielgrzymów, a także braci i sióstr z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich z różnych miejscowości.

Fr. Alaksiej JUCHNIEWICZ