W dniach 24-28 października 2022 r. bracia z delegatury błogosławionych męczenników Achillesa i Hermana na Białorusi, należącej do prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Polsce (Warszawa), odbyli doroczne rekolekcje zakonne w klasztorze św. Antoniego Padewskiego w Iwieńcu (Białoruś).

Warto odnotować, że po raz pierwszy w dziejach naszej delegatury rekolekcje zostały zorganizowane na Białorusi (dotychczas wszyscy bracia brali w nich udział w Polsce).
Rekolekcje poprowadził nasz współbrat z rosyjskiej kustodii generalnej św. Franciszka z Asyżu fr. Andriej BUKO, który obecnie posługuje w Petersburgu. Był to piękny czas wspólnego wpatrywania się w miłość Bożą, przeżywania wspólnotowej Eucharystii i spotkania ze słowem Bożym. Nie zabrakło modlitwy o nowe i święte powołania do naszego Zakonu, a także za pięciu braci z Białorusi, którzy aktualnie przebywają na różnych etapach formacji zakonnej w Polsce.
W historii Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych znany jest przepis mówiący o tym, że kiedyś w klasztorze miało być co najmniej 13 zakonników. I właśnie tylu naszych współbraci jest obecnie na Białorusi, choć rozsianych po pięciu placówkach: trzech klasztorach w Iwieńcu, Grodnie i Udziale oraz dwóch domach filialnych w Holszanach i Świsłoczy.

Fr. Alaksiej M. JUCHNIEWICZ