Podczas zgromadzenia ministrów prowincjalnych rodzin franciszkańskich we Włoszech, które odbyło się 29 lutego 2024 r. w Asyżu, zaprezentowano projekt „Branduardi śpiewa o św. Franciszku”, powstały z okazji przypadającej w 2025 r. osiemsetnej rocznicy skomponowania Pieśni słonecznej.

Był 1225 r., kiedy św. Franciszek, na rok przed swoją śmiercią i prawie niewidomy, ułożył tekst Pieśni, jednej z najstarszych poetyckich stronic literatury włoskiej i pochwały Boga Najwyższego, który zbliża stworzenie do Stwórcy, a stworzenia do matki i siostry ziemi.
Projekt zaprezentował na zgromadzeniu fr. Paolo FIASCONARO, były sekretarz rodziny franciszkańskiej, który wspierał powstanie albumu L’infinitamente Piccolo z tekstami i muzyką piosenkarza i autora tekstów Angelo BRANDUARDI.
Artysta, nazywany minstrelem współczesności ze względu na swoją oryginalność i sięganie po średniowieczne teksty i muzykę, zaczerpnął najważniejsze momenty z życia Biedaczyny ze Źródeł franciszkańskich, angażując w przygotowanie albumu artystów Franco BATTIATO i Ennio MORRICONE, zespół Madredeus i grupę Nuova Compagnia di Canto Popolare. Premiera albumu miała miejsce w Roku Świętym 2000, a piosenkarz, pod patronatem rodziny franciszkańskiej, dał 150 koncertów na placach, w kościołach i teatrach we Włoszech i w Europie.
W 2025 r., w osiemsetlecie powstania Pieśni, a zarazem w obchodzony jubileusz Kościoła powszechnego, artysta zaproponuje reinterpretację dzieła składającego się z 11 utworów. Z pewnością będzie to okazja do ponownego ukazania przesłania i postaci świętego z Asyżu, który do dziś fascynuje i angażuje tysiące młodych ludzi i szeroką publiczność, wierzących i niewierzących.
Inicjatywa ta przyczynia się również do refleksji nad egzystencjalnymi kwestiami, które w poszanowaniu i trosce o wspólny dom stawiają pytania skierowane do całej ludzkości, zwłaszcza o kryzys ekologiczny i środowiskowy.
Jesteśmy pełni nadziei, że to wydarzenie stanie się hymnem pochwalnym na cześć Najwyższego, a wszyscy, którzy będą słuchać słów i muzyki mistrza BRANDUARDI, przeżyją chwile prawdziwej radości w pokoju i dobru, wartościach bardzo drogich świętemu z Asyżu.

Fr. Paolo FIASCONARO