Misje wnoszą ważny wkład w proces formacji również w przypadku kandydatów do służby dyplomatycznej Stolicy Świętej. Z tego względu papież Franciszek postanowił, że zdobycie doświadczenia misyjnego w różnych zakątkach świata staje się od roku akademickiego 2020-2021 wymogiem formacyjnym.

Ojciec Święty pisze o tym w liście z 11 lutego 2020 r., skierowanym do abp. Josepha MARINO, prezesa Papieskiej Akademii Kościelnej, wskazując, aby do curriculum formacyjnego kandydatów włączyć rok poświęcony wyłącznie na posługę misyjną, która ma się odbywać poza diecezją pochodzenia, w Kościołach partykularnych na różnych kontynentach.
Pragnienie to zostało wyrażone już wcześniej, na zakończenie synodu biskupów o Amazonii, a teraz staje się ważnym krokiem na drodze formacji. „Jestem przekonany, że takie doświadczenie – pisze papież Franciszek – może być pożyteczne dla wszystkich młodych, którzy przygotowują się lub rozpoczynają posługę kapłańską, ale w sposób szczególny dla tych, którzy w przyszłości zostaną powołani do współpracy z przedstawicielami papieskimi, a następnie sami staną się wysłannikami Stolicy Świętej do różnych narodów i Kościołów lokalnych”.
Takie przygotowanie misyjne pozwoli lepiej wejść w odmienne realia międzynarodowe, przeżywać w sposób konkretny „teorię duszpasterską” nabytą podczas studiów, stosować ją na odcinku codziennej ewangelizacji w Kościołach partykularnych i pośród różnych ludów, a przy tym w zróżnicowanych kontekstach.
Zwrócenie uwagi na wymiar misyjny sprawia, że więź papieża ze św. Franciszkiem z Asyżu i jego współbraćmi, którzy od wieków są zaangażowani w działalność misyjną na całym świecie, staje się jeszcze bardziej silniejsza. W związku z opublikowaniem adhortacji apostolskiej „Querida Amazonia” ukazał się na stronie internetowej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (https://www.ofmconv.net/pl/querida-amazonia-e-il-nostro-ordine/) tekst, który przypomniał o zaangażowaniu misyjnym Zakonu, a także zachęcał tych, którzy być może pod wpływem lektury dokumentu papieskiego poczują się zainspirowani do udania się na misje, aby podzielili się tą myślą ze swoim ministrem lub kustoszem, wyrażając gotowość do podjęcia nowego doświadczenia duszpasterskiego, a tym samym dając świadectwo Ewangelii.

Elisabetta LO IACONO, biuro prasowe Seraphicum w Rzymie
Cały artykuł można znaleźć pod adresem: www.seraphicum.org