8 sierpnia 2018 r., na początku drugiego semestru roku formacyjnego w kustodii prowincjalnej św. Bonawentury w Brazylii, odbył się w domu rekolekcyjnym pw. Niepokalanej w São Luís (stan Maranhão) dzień skupienia dla wszystkich aspirantów z jurysdykcji.

Tematem rozważań, podjętych przez fr. Gleison SILVA CONCEIÇAO OFMConv, było: „Braterstwo u św. Franciszka”. W programie spotkania miało miejsce braterskie współdzielenie się, modlitwa, adoracja eucharystyczna, lektura tekstów franciszkańskich, spowiedź, a na koniec Msza św.
Wyraźna świadomość potrzeby intensywnego czasu skupienia, współdzielenia się i braterstwa ma zasadnicze znaczenie dla duchowej formacji kandydata do postulatu. Czytanie, rozważanie i wyjaśnianie słowa Bożego, zarówno indywidualne, jak wspólnotowe (zwłaszcza poprzez „Lectio divina” i pobożne odmawianie liturgii godzin), musi ożywiać modlitwę, duchowość i życie wspólnotowe przyszłego zakonnika. Niezbędne jest, aby w ramach tych praktyk religijnych kultywować głębokie poczucie sacrum.
W życiu duchowym kandydat powinien jednocześnie nabyć zdolność i nawyk pielęgnowania wewnętrznego i osobistego dialogu z Bogiem, naśladując przykład Jezusa i Jego synowskiej więzi z Ojcem w taki sposób, by aspirant mógł owocnie zharmonizować modlitwę liturgiczną i wspólnotową z osobistym życiem modlitewnym.

Fr. Roberto Honorato REMÉDIOS
kustodialny animator powołań i wychowawca