W lutym 2023 r. zostało przeprowadzonych kilka spotkań związanych z animacją misyjną w domach formacyjnych delegatury prowincjalnej w Paragwaju (7 lutego w Asunción) i kustodii prowincjalnej św. Franciszka z Asyżu w Kolumbii (10 i 17 lutego w Santa Fe de Bogotá, 13 lutego w Medellín).

Animator spotkań, fr. Dariusz MAZUREK, delegat generalny ds. animacji misyjnej, przedstawił postulantom, nowicjuszom i postnowicjuszom tych dwóch jurysdykcji tematykę misji naszego Zakonu w różnych częściach świata. Mówił także o powołaniu misyjnym, dzieląc się podstawowymi pojęciami z dziedziny misjologii. Z okazji franciszkańskiego osiemsetlecia poruszył misyjny wymiar Greccio, przekazując młodzieży zakonnej niektóre priorytety misji św. Franciszka i jego pierwszych braci. Podkreślił ponadto potrzebę korzystania ze środków społecznego przekazu w ewangelizacji i w upowszechnianiu naszego charyzmatu i dzieł miłosierdzia.
Wychowankowie wykazali duże zainteresowanie poznaniem rzeczywistości misyjnej naszego Zakonu na różnych kontynentach.
Prośmy Jezusa, Misjonarza Ojca, aby rozbudzał w naszych współbraciach powołanie misyjne.

Fr. Dariusz MAZUREK, delegat generalny ds. animacji misyjnej