W dniach od 11 do 30 lipca 2021 r. odbył się zimowy kurs franciszkanizmu, zorganizowany przez UCOB (Unia Franciszkanów Konwentualnych Brazylii) dla profesów czasowych ze wszystkich jurysdykcji brazylijskich.

Zgodnie z tradycją, kurs odbył się w klasztorze św. Franciszka w Brasilii, należącym do prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego w Brazylii. Podczas tych dni braterskiego spotkania bracia uczestniczyli w różnych zajęciach i konferencjach na rozmaite tematy.
W kursie wziął udział również asystent generalny FALC (Federación América Latina Conventuales) fr. Rogério PEREIRA XAVIER, który, składając wizytę braterską w prowincji, miał okazję spotkać się z braćmi i mówić o wyzwaniach współczesnego świata, tożsamości franciszkańskiej, niebezpieczeństwach klerykalizmu i innych aktualnych zagadnieniach.
Było to spotkanie pełne nadziei i odważnych propozycji.

Fr. Rogério PEREIRA XAVIER, asystent generalny FALC