W dniach 20-23 czerwca 2019 r. w Caçapava odbyła się czwarta edycja spotkania „Młodzi ku Asyżowi” w Brazylii.

W spotkaniu uczestniczyło 7 franciszkanów, 2 kandydatów i 50 młodych ludzi, głównie z naszych wspólnot przyklasztornych w Caçapava, São Bernardo do Campo, Santo André, Curitiba, Rio de Janeiro i z okolicznych parafii.
Tematem spotkania była pustelnia franciszkańska, w oparciu o „Regułę” życia w pustelniach pozostawionych przez św. Franciszka z Asyżu oraz doświadczenie pierwszych braci opisane w źródłach franciszkańskich.
W trakcie spotkania młodzi ludzie podzieleni na małe wspólnoty braterskie, doświadczali pustelni, pracując i modląc się w sposób proponowany przez wyżej wspomnianą „Regułę”.
To, co przyciągnęło największą uwagę, to dynamika wspólnoty braterskiej w zaangażowaniu w pracę w… kuchni. Pod przewodnictwem fr. Jeana Vieira SOUZA, młodzi rozważali, posługiwali, uczyli się…
Każda wspólnota wybrała swój własny sposób służenia innym i oferowała im specjalne treści podczas posiłków. Głównym przesłaniem spotkania stała się troska o innych.

Fr. Flávio Martins VENÂNCIO, Prowincja św. Franciszka w Brazylii