W historycznym klasztorze św. Franciszka w mieście Salvador (stan Bahia w Brazylii) odbyło się w dniach od 21 do 25 maja 2018 r. drugie spotkanie wspólnot zakonu znajdujących się w stanach Bahia i Paraíba.

Wspólnoty należą do dwóch różnych jurysdykcji: prowincji św. Franciszka z Asyżu z siedzibą w São Paulo i prowincji św. Maksymiliana Kolbego z siedzibą w mieście Brasília.
Spotkanie zwołali i przewodniczyli obradom dwaj ministrowie prowincjalni: fr. Aloisio Antonio DE OLIVEIRA i fr. Marcelo José VERONEZ MARIN. W posiedzeniu wziął udział asystent generalny FALC (Federacja Ameryki Łacińskiej) fr. Carlos TROVARELLI, przekazując pozdrowienia i słowa zachęty od ministra generalnego fr. Marco TASCA.
Celem zebrania było współdzielenie braterstwa, modlitwa i formacja ustawiczna, począwszy od aktualnych wytycznych kościelnych i miejscowych realiów. Choć w zasadzie zakon szeroko rozwija się w różnych stanach Brazylii, to tak zwany „północny wschód” odznacza się bardzo szczególnymi cechami, zarówno ze względu na kulturę (wzbogaconą zwłaszcza przez tradycje „afrykańskie”), jak i na historię (miasto Bahia było pierwszą stolicą Brazylii) czy sytuację społeczną, pełną wyzwań wszelkiego rodzaju.
Uczestniczyli wszyscy zakonnicy z pięciu wspólnot: klasztoru św. Klary z Asyżu w Itaberaba, klasztoru Naszej Pani z Candeias w Candeias, klasztoru św. Józefa z Kupertynu w Feira de Santana, klasztoru Naszej Pani z Aparecidy w João Pessoa i domu filialnego klasztoru św. Klary z Asyżu w mieście Salvador.
Formację ustawiczną animowali dwaj promotorzy: o. Miguel RAMON, misjonarz „fidei donum” w Bahia, i fr. Luciano BERNARDI, członek wspólnoty w Salvador. Pierwszy wykład został oparty na adhortacji apostolskiej „Evangelii gaudium” i ukazał treść społeczną ewangelizacji, zaś tematem drugiej prelekcji było „Życie zakonne na peryferiach” na podstawie artykułu kolumbijskiego zakonnika Carlos GÓMEZ RESTREPO.
Ostatniego dnia uczestnicy dokonali weryfikacji pod kierunkiem fr. Jorge GERALDO i przedłożyli różne propozycje mające na celu zapewnienie ciągłości spotkań i wspólnej refleksji.

Fr. Carlos TROVARELLI, asystent generalny FALC