Trzecie sympozjum franciszkańskie odbyło się w dniach 10-12 lipca 2023 r. w instytucie św. Bonawentury w Brasilii (Brazylia), koncentrując się na Regule zatwierdzonej św. Franciszka oraz powiązaniach ze sprawiedliwością, pokojem i integralnością stworzenia.

Sympozjum uwzględniło zimowy kurs zorganizowany przez Unię Konwentualnych w Brazylii i miało na celu poszerzenie badań naukowych nad franciszkanizmem i tematyką franciszkańską, a także wzmocnienie więzi braterskich między jurysdykcjami w Brazylii i w krajach Ameryki Łacińskiej, takich jak Wenezuela i Boliwia, które posyłają braci na formację początkową do domu formacyjnego św. Franciszka z Asyżu w Brasilii.
Fr. Marcelo BORGES DA SILVA mówił na temat Powrót do źródeł: od inspiracji do instytucji; fr. Michael Joseph LASKY, delegat generalny ds. sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia, pogłębił główny temat Osiemsetna rocznica Reguły zatwierdzonej i oddźwięk w sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia; fr. Erick MARÍN CARBALLO podzielił się swoim wędrownym doświadczeniem misyjnym w regionie Amazonii i przybliżył „ogólnoamazońską sieć kościelną”.
W sympozjum uczestniczyli wychowawcy i bracia odbywający formację w postulacie i prenowicjacie z prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego w Brazylii jako jurysdykcji odpowiedzialnej za organizację dni formacyjnych, siostry i bracia z FZŚ, dobroczyńcy, przyjaciele i sympatycy charyzmatu franciszkańskiego. Na zakończenie odbyły się prezentacje kulturalne w wykonaniu zakonników.
Spotkanie stało się okazją do refleksji nad franciszkańską drogą przylgnięcia do Ewangelii i nad jej zastosowaniem w społeczeństwie, a także nad wkładem, jaki franciszkanizm może wnieść w dążenie do sprawiedliwości i ochrony wspólnego domu. Przyczyniło się też do umocnienia braterskich więzi naszego Zakonu w Brazylii.

Fr. João Vitor GOMES DA FONSECA