W dniach od 29 kwietnia do 2 maja 2024 r. w klasztorze św. Bonawentury w Madrycie odbyła się pierwsza część XXII kapituły zwyczajnej prowincji Naszej Pani z Montserrat w Hiszpanii.

Obradom przewodniczył minister generalny fr. Carlos TROVARELLI, który przybył bezpośrednio po trzech kapitułach zwyczajnych w prowincjach polskich. Wśród obecnych był asystent generalny FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali) fr. Giovanni VOLTAN oraz kustosz kustodii prowincjalnej św. Franciszka z Asyżu w Kolumbii fr. Sidifredo de la Cruz CHAPARRO GUALDRÓN.
Kapitułę poprzedziła radosna uroczystość święceń prezbiteratu fr. Alejandro M. ALDAVERO ROMERO, wyświęconego w madryckiej katedrze razem z dziesięcioma innymi kapłanami w sobotę 27 kwietnia 2024 r., w święto Patronki prowincji: „Nuestra Señora de Montserrat”.
W pogodnej i braterskiej atmosferze 28 braci kapitulnych uczestniczyło w pierwszych sesjach poświęconych ocenie czterolecia oraz pracy w grupach, które w ujednoliconym dokumencie wskazały główne i zasadnicze tematy na przyszłość. Konferencja wygłoszona przez m. Prado GONZÁLEZ HERAS, przełożoną federalną sióstr augustianek – rodziny zakonnej, która w ostatnich latach przeszła znaczącą odnowę w Hiszpanii – wprowadziła w spojrzenie na pracę „od-nowa”, na uczynienie życia zakonnego nowym.
Wybiegając w przyszłość, ponownie wybrany minister prowincjalny fr. Juan Antonio ADÁNEZ SILVÁN zaprezentował współbraci, którzy będą go wspierać w zarządzaniu jurysdykcją: fr. Juan CORMENZANA CARPIO (wikariusz), fr. Roberto LLORENTE PIZARRO (sekretarz), fr. Antonio ROYO TOMÁS (ekonom) i fr. Abel GARCÍA-CEZÓN ROLDÁN. Odmłodzone definitorium pokieruje prowincją, która odczuwa wiek na swoich barkach, ale pragnie być odważna w restrukturyzacji obecności, w odważeniu się na coś nowego. I tak wśród nowych propozycji są: stała i międzynarodowa obecność wzdłuż coraz bardziej uczęszczanego szlaku pielgrzymkowego do Santiago de Compostela, większa współpraca ze świeckimi itp. Obecność w domu formacyjnym trzech młodych postulantów i dwóch młodych profesów z kustodii kolumbijskiej, postępy grupy powołaniowej i ożywione duszpasterstwo młodzieżowe sprzyja pragnieniu przeżywania następnego czterolecia z pasją i nadzieją.
Rozpoczynająca się 8 lipca 2024 r. druga część kapituły będzie próbą skonkretyzowania niektórych rozstrzygnięć podanych w pierwszej części, którą wszyscy bracia określili jako braterską i owocną.

Sekretariat prowincji