W centrum św. Maksymiliana w Harmężach zakończyła się druga część zwyczajnej kapituły prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków).

Podczas obrad w dniach 13-17 maja 2024 r. bracia przyjęli czteroletni plan prowincji, podjęli uchwały dotyczące życia prowincji i wybrali przełożonych klasztorów oraz domów formacyjnych w kraju i za granicą (za zgodą kapituły przełożeni w Peru i Paragwaju zostaną wybrani w późniejszym czasie przez ministra prowincjalnego i jego definitorium). Mistrzem postnowicjatu (rektorem) w Krakowie został fr. Tomasz CZAJKA, mistrzem postnowicjatu w Kampali-Munyonyo (Uganda) – fr. Piotr DĄBEK, a mistrzem postulatu w Kakooge (Uganda) – fr. Godfrey KATUMBA.
W piątek 17 maja bracia modlili się za zmarłych współbraci w minionym czteroleciu i odśpiewali uroczyste Te Deum na zakończenie kapituły.
Minister prowincjalny fr. Mariusz KOZIOŁ skierował do braci przesłanie, które zawarł w trzech prośbach. Po pierwsze, aby bracia wraz z nim codziennie szukali Boga, mieli czas dla Niego i trwali przy Nim w modlitwie wspólnej i indywidualnej. Po drugie, aby byli braćmi mniejszymi, którzy są pokorni, uprzejmi, prości, przystępni, nie wynoszący się nad innych i nie gardzący innymi. I po trzecie, aby w swojej posłudze kierowali się miłością ofiarną, gotową do oddania całego życia Bogu na wzór św. Maksymiliana.
W sobotę 18 maja nowo wybrani przełożeni klasztorów i seminarium krakowskiego złożyli wyznanie wiary i przyrzeczenia. Przełożeni, którzy nie mogli przybyć do Harmęż, złożą wyznanie wiary i przyrzeczenia w innym czasie i miejscu.
Ponadto zostali uhonorowani bracia, którzy w tym roku obchodzą diamentowe, złote i srebrne jubileusze życia zakonnego i kapłaństwa. Na pamiątkę otrzymali od ministra prowincjalnego krzyże TAU z egzorcyzmem św. Antoniego: „Ecce Crucem Domini! Fugite partes adversae! Vicit Leo de tribu Juda, Radix David! Alleluia!” (Oto krzyż Pana! Uchodźcie jego przeciwnicy! Zwyciężył Lew z pokolenia Judy, Potomek Dawida! Alleluja!).
Na zakończenie uroczystej Mszy św. z liturgią godzin przewodniczył bp Jerzy MACULEWICZ, administrator apostolski Uzbekistanu, który wywodzi się z prowincji krakowskiej.
Uroczystość zakończyła się wspólnym posiłkiem w klasztornym ogrodzie.

Fr. Jan M. SZEWEK
Zdjęcia: fr. Marek KOWALCZE