W dniach 8-10 marca 2023 r. w domu „Leonori” w Santa Maria degli Angeli w Asyżu zostało zwołane 130. zwyczajne zgromadzenie ogólne FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali). Odbyło się ono w ramach 45. zwyczajnego zgromadzenia ogólnego Unii Konferencji Ministrów Prowincjalnych Rodziny Franciszkańskiej we Włoszech, obradującego w tym samym miejscu w dniach od 6 do 10 marca 2023 r.

Pierwsze dni (6-8 marca) były poświęcone wspólnej formacji. W tym roku prelekcja prof. Stefano ZAMAGNI, przewodniczącego Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, pomogła wszystkim pogłębić temat Economy of Francesco.
Pozostałe dni były przeznaczone na prace poszczególnych konferencji. Podczas pierwszej sesji federacja FIMP połączyła się online z ministrem generalnym fr. Carlosem TROVARELLI, który potwierdził zaangażowanie federacji w różnych dziedzinach. Następnie przeanalizowano zagadnienia ujęte w porządku obrad: pozyskiwanie funduszy (wspólne wystąpienie dwóch ekspertów); formacja początkowa i ustawiczna, w tym kwestie dotyczące postulantów we Włoszech, bezpośredniego przygotowania do profesji wieczystej (drugi nowicjat), młodych zakonników (pierwsze pięć lat po profesji wieczystej). Na koniec przegłosowano kilka zmian w Statutach federacji, pochodzących z listopada 2014 r.
9 marca współbracia udali się do Świętego Konwentu, gdzie odmówili nieszpory przy grobie św. Franciszka i spożyli kolację w refektarzu klasztornym.
Atmosfera panująca podczas obrad ministrów prowincjalnych Zakonu Braci Mniejszych i Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, którzy byli również zaangażowani w prace swoich konferencji, nadała spotkaniu bardzo szeroki wymiar franciszkański. Znaczące były też dwa wieczory przeżyte razem ze wspólnotami Porcjunkuli i Świętego Konwentu. Dziękujemy fr. Francesco PILONI OFM, ministrowi prowincjalnemu z Umbrii, i fr. Marco MORONI, kustoszowi Świętego Konwentu, za braterską gościnność.

Fr. Marco BELLACHIOMA, sekretarz FIMP