Dnia 17 stycznia 2020 r., w wikariacie diecezji rzymskiej, została ustanowiona nowa konsulta diecezjalnego centrum duszpasterskiego ds. współpracy misyjnej między Kościołami.

Do tego nowo powstałego organu został powołany – obok odpowiedzialnych za niektóre ośrodki misyjne prowadzone przez zgromadzenia zakonne męskie i żeńskie w Rzymie – dyrektor Franciszkańskiego Centrum Misyjnego fr. Paolo FIASCONARO.
Podczas spotkania, które prowadził biskup pomocniczy diecezji rzymskiej Gianpiero PALMIERI i dyrektor centrum misyjnego ks. Michele CAIAFA, zostały ustalone wytyczne dla konsulty, uwzględniające dyrektywy włoskiej konferencji episkopatu dla różnych diecezji.
Utworzenie nowej konsulty wpisuje się w siedmioletni program przygotowania diecezji rzymskiej do roku jubileuszowego 2025, co odzwierciedla temat: „Przebywać sercem w mieście”. Konsulta ma przyczyniać się do budowania komunii, prowadzić działalność naukową, podejmować konsultacje oraz opracowywać projekty misyjne. W szczególności jej zadaniem jest współpraca z instytucjami diecezjalnymi, by – wykorzystując doświadczenia i bogactwo charyzmatów różnych zgromadzeń zakonnych – wnieść wkład we wzrost ducha misyjnego w mieście. Istnieje sporo problemów do rozwiązania, biorąc pod uwagę, że miasto liczy 3, 5 mln mieszkańców, jest 35 dzielnic, 331 parafii i 130 grup etnicznych, z których wiele jest obecnych w parafiach.
Konsulta jest także powołana do ożywienia aktywności różnych ruchów i stowarzyszeń kościelnych w poszczególnych parafiach rzymskich.

Annamaria IACOROSSI, sekretarz Franciszkańskiego Centrum Misyjnego