Od 19 września do 3 października 2019 r. Franciszkańskie Centrum Misyjne FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali) odwiedziło dwa obszary misyjne w Ghanie i Kenii należące do AFCOF (African Federation of Conventual Franciscans).

Wizyta była okazją do zapoznania misjonarzy z obu krajów z życiem i działalnością centrum, a przede wszystkim do spotkania z zakonnikami z dziesięciu odwiedzonych wspólnot i do wzięcia udziału – pod przewodnictwem ministra generalnego fr. Carlosa TROVARELLI – w kapitule prowincjalnej nowo powstałej prowincji św. Franciszka z Asyżu w Kenii, erygowanej na ostatniej kapitule generalnej.
Dyrektor centrum, fr. Paolo FIASCONARO, podczas różnych spotkań ze wspólnotami i w domach formacyjnych zilustrował współbraciom sposoby, jakimi rzymskie centrum misyjne działa na rzecz franciszkańskich placówek misyjnych znajdujących się w 40 krajach świata: są to projekty, adopcje na odległość, mikro-realizacje (studnie, szkoły, wysyłka jedzenia i odzieży). Ponadto podkreślił, jak jest prowadzona animacja misyjna, aby uwrażliwić zakonników, wiernych i dobrodziejów na zmysł misyjny, który musi ożywiać każdą akcję duszpasterską. Jedno z tych rozstrzygnięć centrum podejmuje za pomocą środków masowego przekazu, innych narzędzi ewangelizacyjnych i bezpośredniego poznania życia i działalności naszych misjonarzy. Bardzo ciekawe było spotkanie ze 120 młodymi odbywającymi formację (postulantami, nowicjuszami i klerykami), którzy swoimi pytaniami i prośbami o wyjaśnienia byli zainteresowani inicjatywami realizowanymi przez centrum misyjne.
Dyrektor centrum, w towarzystwie operatora kamery Roberto DAMIATA, udokumentował działalność duszpasterską braci w różnych miejscach, zaś wszystko zostanie zawarte w dwóch filmach dokumentalnych (Ghana i Kenia), które opowiedzą o bogactwie i żywotności duszpasterskiej naszych misjonarzy. Wszyscy bracia są dzisiaj konkretnie zaangażowani we wprowadzanie charyzmatu franciszkańskiego, dając świadectwo „pośród ludu i z ludem” o dziedzictwie św. Franciszka z Asyżu, św. Antoniego z Padwy i św. Maksymiliana M. Kolbego.

Lorenza CASSANELLI, rzymskie centrum misyjne