Aspiranci i postulanci z Unii Franciszkanów Konwentualnych w Brazylii (UCOB) odbyli 22 maja 2021 r. spotkanie formacyjne online pod hasłem Powołanie franciszkańskie w czasie pandemii.

W spotkaniu uczestniczyli wychowawcy UCOB, psycholog i psychopedagog Luce Malba CAMPOS RODRIGUES oraz postulanci i aspiranci UCOB.
Wychowawcy uważają za coś pozytywnego, że młodzież poznaje innych wychowanków na różnych etapach formacji, ponieważ może podążać drogą powołania ze świadomością, że nie jest na samotnej drodze, ale zawsze we wspólnocie braterskiej. Obecne spotkanie, podczas którego wychowawcy i wychowankowie rozmawiali i zastanawiali się nad powołaniem franciszkańskim w czasach pandemii, było bardzo owocne i budujące dla wszystkich.
Na koniec każdy ze współbraci skorzystał z okazji, aby podziękować i wyrazić radość z przesłania, jakie minister generalny fr. Carlos A. TROVARELLI skierował 27 marca 2021 r. do młodzieży odbywającej formację początkową na całym świecie

Fr. Roberto HONORATO OLIVEIRA DOS REMÉDIOS