Dnia 20 stycznia 2019 roku, o godz. 19.00, w São Luis, została odprawiona uroczysta msza św. wspólnotowa, podczas której 14 młodzieńców rozpoczęło drogę formacji zakonnej w ramach postulatu Kustodii prowincjalnej św. Bonawentury w Brazylii.

Eucharystii – z udziałem licznie zgromadzonych wiernych – przewodniczył kustosz fr. Clevis MAFRA DOS SANTOS; w koncelebrze byli m.in. rektor postulatu fr. Roberto Honorato REMÉDIOS i rektor sanktuarium Dzieciątka Praskiego fr. Raimundo NOGUEIRA VALDO.
Uroczystość była chwilą wyjątkową w życiu tych młodych ludzi, pragnących przebyć drogę powołania z otwartym sercem.
Modlimy się wspólnie za nich, aby mogli oni pewnego dnia, jak św. Franciszek, odkryć miłość miłosierną Boga  względem siebie. „Pan dał mi tak rozpocząć życie pokuty” (T 1). Św. Franciszek, przeżywszy w młodości różne doświadczenia: pogoń za sukcesem, potęgę pieniądza i inne, oświecony przez Ducha, odkrywa tajemnice miłości Boga (Discepolato francescano, 8).

Fr. Roberto Honorato REMÉDIOS, rektor postulatu