Dnia 19 marca 2022 r., w uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP, kustodia prowincjalna Niepokalanego Poczęcia NMP w Brazylii z radością włączyła się w uroczystość święceń diakonatu fr. Jesus RODRIGUES DO AMARAL.

Święcenia odbyły się w kościele parafialnym świętych Piotra i Pawła, mieszczącym się przy klasztorze św. Antoniego od Ubogich, w mieście Paraíba do Sul (Rio de Janeiro). Obecni byli: kustosz prowincjalny fr. Ronaldo GOMES DA SILVA, wszyscy członkowie jego definitorium, bracia reprezentujący klasztory kustodii, wychowawcy, kilku zakonników, wierni, dobroczyńcy, a także krewni i przyjaciele nowego diakona.
Fr. Jesus RODRIGUES DO AMARAL urodził się 27 maja 1991 r. w Luziânia, w gminie Goiás. Profesję czasową złożył 8 lutego 2018 r., a profesję uroczystą 2 sierpnia 2021 r. Od stycznia 2022 r. jest członkiem klasztoru św. Antoniego od Ubogich w Rio de Janeiro.
Niech będzie uwielbiony Bóg za powołanie naszego współbrata, który uczynił kolejny krok w swojej franciszkańskiej formacji do kapłaństwa. Zakonnicy z kustodii wyrażają wdzięczność Bogu za błogosławieństwo i łaskę święceń diakonatu, a zarazem nie przestają modlić się o nowe powołania.

Fr. Carlos Roberto de Oliveira CHARLES, sekretarz kustodii