W dniu 2 sierpnia 2021 r., w święto Najświętszej Maryi Panny Anielskiej, w kustodii prowincjalnej Niepokalanego Poczęcia NMP w Brazylii odbyła się uroczysta profesja dwóch braci. Złożyli ją Fra Jesus RODRIGUES DO AMARAL i Fra Ricardo Elvis ARRUDA BEZERRA. Przewodniczył jej minister prowincji Matki Bożej Anielskiej w USA (OLA) Fra James McCURRY.

Uroczysta liturgia odbyła się w kościele parafialnym Świętych Piotra i Pawła, położonym obok klasztoru Santo Antônio dos Pobres, w mieście Paraíba do Sul – Rio de Janeiro. Obecni byli: kustosz prowincjalny Fra Ronaldo GOMES DA SILVA, wszyscy definitorzy kustodialni, wikariusz prowincjalny Prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego w Brazylii, rektor postnowicjatu Fra Flávio FREITAS DE AMORIM, liczni współbracia i parafianie oraz rodziny i przyjaciele neoprofesów. Wszystko odbyło się zgodnie z protokołami zdrowotnymi obowiązującymi w Brazylii.
Uroczystość upamiętnia 75. rocznicę założenia Kustodii Prowincjalnej – misjonarze z Ameryki Północnej przybyli w 1946 r. do Rio de Janeiro. Od tej uroczystości rozpoczyna się również wizytacja kanoniczna Ministra prowincjalnego.
Witając we wspólnocie kustodialnej neoprofesów, Fra Jesusa i Fra Ricardo, życzymy im wszelkiej pomyślności na drodze ich definitywnej konsekracji, niech żyją wśród nas i z nami radując się z bycia braćmi, przyjmując Ewangelię ubogiego i ukrzyżowanego Pana.

Fra Carlos Roberto DE OLIVEIRA CHARLES, Sekretarz kustodialny