W dniach 18-21 kwietnia 2020 r. odbył się 5. dzień młodzieży franciszkańskiej prowincji św. Franciszka w Brazylii. Tym razem przebiegał w zupełnie inny sposób, gdyż z powodu pandemii wszyscy uczestniczyli w nim w swoich domach.

Skontaktowano się z 89 młodymi osobami, 6 profesami wieczystymi, 3 profesami czasowymi i 1 siostrą tercjarką kapucynką. Uczestników podzielono na pięć grup, które przyjęły nazwy od klasztorów klarysek, albowiem tegorocznym tematem spotkania była „Roślinka naszego ojca św. Franciszka”, zaś rozważania były skoncentrowane na listach św. Klary z Asyżu pisanych do św. Agnieszki z Pragi.
Każdego dnia młodzież, poprzez oficjalny profil prowincji na Instagramie, mogła brać udział w konferencjach. Wszyscy otrzymali link do przeglądania proponowanych tekstów, dzięki czemu mogli podzielić się swoimi refleksjami na temat treści zawartych w listach św. Klary.
Był to bardzo owocny czas dzielenia się naszą duchowością franciszkańską. Wielu uczestników, którzy wcześniej nie znali się osobiście, poczuło się jak we wspólnocie braterskiej. Św. Klara i św. Agnieszka nigdy nie spotkały się ze sobą, ale były głęboko zjednoczone z ubogim Chrystusem, ponieważ były „ubogimi siostrami”.
Dziękujemy Bogu za to, że młodzież miała możliwość lepszego poznania duchowości i myśli św. Klary. W tych trudnych czasach prosimy Go o pomoc i opiekę nad całym światem.

Fr. Flávio Martins VENÂNCIO