W dniach 5-11 marca 2023 r. bracia z delegatury prowincjalnej w Chile odprawili doroczne rekolekcje zakonne w klasztorze sióstr trapistek „Nuestra Señora de Quilvo” w Curicó.

Rekolekcje rozpoczęły się odmówieniem nieszporów z drugiej niedzieli Wielkiego Postu. Temat rozważań brzmiał: „Wiem, komu uwierzyłem” (2 Tm 1, 12). Nauki głosił o. Larry YÉVENES SJ, który rozwinął myśl w następujących punktach: 1) nasza konsekracja: dojrzała przyjaźń z Bogiem i służba ludowi Bożemu; 2) ślub czystości: tendencja do braku czułości i wyłączności, kobieta w naszym życiu, prawdziwe przyjaźnie i kryzysy emocjonalne; 3) ewangeliczne ubóstwo: miłosierdzie kapłańskie, styl życia i solidarność z ubogimi, sprawiedliwość; 4) posłuszeństwo: dobra nowina, poszukiwanie woli Bożej albo skłonność do kierowania życiem według własnego uznania; 5) żyć w nadziei: wszystkie poprzednie punkty są przeżywane w Kościele i we wspólnotach zakonnych i rozgrywają się między sukcesami i porażkami, między bólem, lękami i radościami. Końcowa zachęta rekolekcjonisty brzmiała: żyć w nadziei i zaufać Bogu, bo tylko On jest naszym pokojem i prawdziwym źródłem naszej radości. Życie w nadziei jest jak podpisanie „czeku in blanco” i oddanie go Bogu.
Na zakończenie rekolekcji, wieczorem 10 marca, każdy współbrat podzielił się swoim osobistym projektem życia na 2023 r.
W ostatnim dniu bracia spotkali się, aby przeanalizować i zastanowić się nad życiem i działalnością delegatury. Nakreślono niektóre wytyczne dla planu delegatury na lata 2023-2025 i wymieniono się różnymi informacjami na temat dwóch zakonników odbywających formację we Włoszech, pracy duszpasterskiej wśród młodzieży w ramach różnych inicjatyw (letnia misja młodzieżowa, kolonia w mieście), kwestii ekonomicznych delegatury i obowiązków wspólnotowych, obrad FALC (Federación América Latina Conventuales) i wizytacji asystenta generalnego fr. Rogério PEREIRA XAVIER.
Wszyscy uczestnicy docenili znaczenie czasu spędzonego wspólnie w ciszy, medytacji, modlitwie i dzieleniu się w duchu braterskim.

Fr. Jack GINTING