Od 19 do 22 lipca 2018 r. około 40 osób z duszpasterstwa młodzieżowego przy naszej parafii Jezusa z Nazaretu w Curicó spotkało się drugi rok z rzędu, aby podjąć misję w miejscowości Pencahue (Chile).

W dniu 19 lipca młodzież rozpoczęła wędrówkę ku nowemu doświadczeniu wiary pod hasłem: „Eucharystia – centrum braterstwa i jedności”.
Młodzi, którym towarzyszyli fr. Tullio PASTORELLI, fr. Ramón ZÁS GARCÍA, fr. Augusto Esteban URZÚA GONZÁLES i postulant Eduardo BARRERA (z delegatury w Chile przynależnej do prowincji św. Antoniego z Padwy we Włoszech), wspólnie podjęli różnoraką działalność: misja od drzwi do drzwi, popołudnia z dziećmi, modlitwa różańcowa ze wspólnotą i budowa domu dla rodziny ze wsi. Całość zakończyła się 22 lipca Mszą św. w parafii Niepokalanego Poczęcia w Pencahue z udziałem ks. proboszcza Cristian AVENDAÑO i miejscowej wspólnoty.
Dla młodzieży z naszej parafii były to dni misji, a zarazem formacji duchowej, skoncentrowanej na temacie kongresu eucharystycznego, który obecnie przeżywamy w Kościele chilijskim. Nie brakowało momentów braterstwa pomiędzy misjonarzami a mieszkańcami wioski, stanowiących okazję do przeżywania radości z typową energią młodzieńczą, napełniających młodzież duchem pracy, aby budować taki Kościół, jakiego pragniemy i do jakiego powołuje nas Bóg. Młodzi powrócili do swoich domów z silnym nastawieniem, aby przeżywać swoje życie w duchu Eucharystii.
Z pewnością nie zawsze jest łatwo zachować w sercu ducha eucharystycznego. Trzeba nauczyć się dziękować Bogu za wielkie i małe rzeczy w życiu, potrafić z prostotą świętować i radować się z tego co posiadamy, dzielić chleb z najuboższymi, dawać miłość, nie oczekując na nic w zamian. Takie jest zadanie, którym młodzi misjonarze pragną żyć po zakończeniu swojej misji. Wiemy, że nie jest ono łatwe, ale pociesza nas pewność, że Jezus jest zawsze z nami. Z Nim wszystko jest możliwe!

Fr. Jack GINTING