Od poniedziałku 29 listopada do piątku 3 grudnia 2021 r., w domu jezuickim „San Javier” w El Valle (Mérida), odbyły się doroczne rekolekcje dla braci z kustodii prowincjalnej NMP z Coromoto w Wenezueli. Nauki rekolekcyjne głosił fr. Jesús RAMÍREZ DURÁN, mistrz nowicjuszy, który – ze względu na 800. rocznicę powstania – jako temat przewodni rozważań wybrał Regułę niezatwierdzoną z 1221 r.

W rekolekcjach wzięli udział współbracia z klasztorów w Caracas, Guanare, Barinas, Pueblo Llano, Mérida i Palmira, a także trzech nowicjuszy z kustodii. Z powodu zajęć szkolnych postnowicjusze uczestniczyli tylko w pierwszym i ostatnim dniu.
W pierwszym dniu, 29 listopada, w uroczystość Wszystkich Świętych Zakonu Franciszkańskiego, podczas Mszy św., której przewodniczył kustosz fr. Franklin DURÁN ZAMBRANO, bracia odnowili śluby zakonne. Podczas kolacji uczestnicy świętowali 43. rocznicę obecności franciszkańskiej w Wenezueli, wspominając z wielkim sentymentem i wdzięcznością braci misjonarzy przybyłych z Włoch.
Rekolekcjonista głosił medytacje dotyczące Reguły niezatwierdzonej, przypominając, że ten franciszkański tekst odzwierciedla duchowość naszego założyciela i został napisany po to, aby był rozważany, kontemplowany i wprowadzany w życie przez wszystkich braci. Zawiera bowiem „sposób życia”, który św. Franciszek spisał jako pierwszą „regułę” w 1209 r., potwierdzoną bez bulli przez papieża Innocentego III. Istotą medytacji był przede wszystkim prolog do Reguły niezatwierdzonej, w którym możemy odkryć duchowość trynitarną Franciszka i jego rozumienie Ewangelii nie jako reguły, ale właśnie jako stylu życia. Franciszek ukazuje drogę brata mniejszego jako wydarzenie i wędrówkę trynitarną, czyli jako stopniowe wchodzenie w tajemnicę miłości Ojca, przez Syna, w Duchu Świętym.
Niech Bóg nadal błogosławi współbraciom z Wenezueli i niech Duch Święty zawsze ich prowadzi, aby pozostali wierni ideałom naszego ojca Franciszka.

Fr. Manuel Edgardo NÚÑEZ GALLARDO