W dniach od 20 do 24 września 2021 r., w ośrodku rekolekcyjnym św. Franciszka z Asyżu w Campo Largo (Parana), prowincja św. Franciszka z Asyżu w Brazylii odbyła XII kapitułę prowincjalną zwyczajną.

W czwartym dniu kapituły bracia zebrali się o godz. 7.30 na Mszy św. i jutrzni. Homilię wygłosił fr. Rogério PEREIRA XAVIER, asystent generalny FALC (Federación América Latina Conventuales), który przewodniczył kapitule. Mówiąc o władzy, ukazał w swojej refleksji mit o pierścieniu Gygesa, zaczerpnięty z drugiej księgi Państwo Platona: „Iluzja władzy może sprawić, że przestaniemy się bać prawa, uwierzymy, że jesteśmy ponad wszystkimi i wszystkim. Wydaje mi się, że w naszym franciszkańskim doświadczeniu nie ma miejsca na tę iluzję. W naszym doświadczeniu, jak nam to przypomina jezuita noszący imię naszego serafickiego ojca, papież Franciszek, jedynym sposobem sprawowania władzy w Kościele jest służba”. Mówca podkreślił, że być może największym grzechem dla osoby konsekrowanej jest nie szukać i nie widzieć Jezusa Chrystusa. Zachęcił wszystkich: „Niech te małe słowa wstrząsną nami, niech nas poruszą, niech nas pobudzą do poszukiwania, abyśmy mogli powiedzieć, nie jak Herod, ale jak św. Franciszek, że chcemy w każdej chwili spotykać Jezusa”.
Po Mszy św. wznowiono obrady kapituły i podsumowano wszystkie przedstawione sprawozdania. O godz. 10.30 rozpoczęło się głosowanie na nowego ministra prowincjalnego. Około południa nowym ministrem prowincjalnym został wybrany fr. José Hugo da Silva SANTOS.
Po południu bracia byli wolni od prac kapitulnych, ponieważ minister prowincjalny musiał rozmawiać indywidualnie z braćmi, aby utworzyć definitorium i zasięgnąć rady w sprawie podjęcia ważnych decyzji. Wieczorem wybrano następujących braci do definitorium prowincjalnego: fr. Josemar Bertes MACHADO – wikariusz, fr. Alexandre Patucci de LIMA – sekretarz, fr. Wilmar Villalba ORTIZ, fr. André Luiz Ferreira MACHADO.

Daniel BANDEIRA, odpowiedzialny za komunikację
Tłum. fr. Aloísio Antônio DE OLIVEIRA