Rozpoczynamy okres pokutny, Wielki Post, w roku obchodów osiemsetlecia Reguły zatwierdzonej. Jesteśmy „braćmi od pokuty”.

Tego chciał św. Franciszek i to powtarzał niemal do końca swoich dni, zwłaszcza w dwóch Regułach i oczywiście w Testamencie, gdzie bezpośrednio powiązał swoją własną drogę pokutną z doświadczeniem z trędowatymi i z braćmi, których dał mu Pan, czyli ze wspólnotą braterską.
Co więcej, według starego opracowania Kajetana ESSERA, pokutna droga św. Franciszka zazębia się z odkupieńczą tajemnicą Chrystusa, z Jego odkupieńczym działaniem. Dlatego czynić pokutę dzisiaj oznacza dla nas przede wszystkim poznawać coraz bardziej Chrystusa, wchodzić w Jego tajemnicę, w Jego osobę, w Jego działanie, w sposób przeżywania i głoszenia Ewangelii, a zwłaszcza w Jego ostateczne oddanie się na krzyżu.
Dla nas, oprócz coraz większego utożsamienia się z Chrystusem, ważne jest utożsamianie się z najbardziej potrzebującymi, z najmniejszymi tego świata, z tymi, z którymi utożsamiał się również Chrystus.
W okresie Wielkiego Postu otwórzmy nasze serca na tajemnicę Chrystusa i otwórzmy się na innych z miłością, wielkodusznością i wyrzeczeniem się siebie, aby dawać życie innym, jak to uczynił Chrystus. Owocnych przeżyć wielkopostnych!

Fr. Carlos A. TROVARELLI, minister generalny