Od 30 kwietnia do 4 maja 2023 r. delegaturę prowincjalną w Bułgarii, należącą do prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Polsce (Warszawa), odwiedził minister generalny fr. Carlos TROVARELLI.

Dnia 1 maja miały miejsce uroczystości jubileuszowe fr. Atanazego SULIKA, który w tym roku dziękuje Panu Bogu za 85 lat życia, 65 lat profesji zakonnej i 50 lat posługi misyjnej. Uroczystej Mszy św. w karmelu w Sofii przewodniczył bp Christo PROYKOV. Wśród koncelebransów byli: asystent generalny FEMO (Foederatio Europae Mediae et Orientalis) fr. Tomáš LESŇÁK, minister prowincjalny prowincji warszawskiej fr. Grzegorz M. BARTOSIK, sekretarz prowincji warszawskiej fr. Zbigniew KOPEĆ, poborca prowincji warszawskiej fr. Tomasz KRĘT, gwardian klasztoru w Istambule fr. Michał SABATURA.
Minister generalny oraz minister prowincjalny wyrazili wdzięczność fr. Atanazemu za jego świadectwo życia zakonnego i misyjnego. Podkreślili jego ofiarność dla wspólnoty, miłość do Zakonu i świadectwo życia franciszkańskiego.
Po uroczystościach jubileuszowych biskup wspólnie z ministrem generalnym i ministrem prowincjalnym poświęcili nowe studio wideo w Radiu „Ave Maria”, które prowadzi nasza franciszkańska wspólnota w Sofii.
Minister generalny wraz z ministrem prowincjalnym odwiedzili wszystkie wspólnoty (Sofia, Pleven i Rakovski), gdzie w poprzednich dniach asystent generalny przeprowadził wizytacje kanoniczne.
Z kolei 8 maja był dniem formacyjnym dla całej delegatury. Konferencje głosił fr. Piotr STANISŁAWCZYK, sekretarz generalny ds. formacji. Temat rozważań brzmiał: Jak zarządzać problemami we wspólnocie. Spotkanie stało się również okazją do pogłębienia i umocnienia relacji braterskich.
Dziękujemy Panu Bogu przez Niepokalaną za braterskie spotkania z naszymi przełożonymi. Były to momenty umocnienia więzi z Zakonem i z prowincją. Niech Niepokalana wyprasza potrzebne łaski dla naszej delegatury, a w sposób szczególny łaskę nowych powołań misyjnych.

Bracia z Bułgarii