W uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2019 roku, delegatura prowincjalna w Burkina Faso przeżywała wyjątkowy historyczny moment.

Jeden z jej zakonników – fr. Martin ROUAMBA – został wyświęcony na diakona. Święceń dokonał nuncjusz apostolski bp Piergiorgio BERTOLDI w obecności ordynariusza miejsca bpa Joachim OUÉDRAOGO. Uroczystość, w której licznie uczestniczyli kapłani, osoby zakonne i świeccy, odbyła się w parafii franciszkańskiej w Sabou.
Nuncjusz w homilii zachęcał nowo wyświęconego do naśladowania przykładu Trzech Mędrców, którzy podążając za światłem gwiazdy zaangażowali się całkowicie i uczcili Chrystusa Pana.
Do delegatury – w której działają misjonarze z dwóch prowincji: Matki Bożej Niepokalanej w Polsce (Warszawa) i Świętych Bernarda i Angelo w Italii (Abruzja) – należy obecnie jeden kapłan, dwóch diakonów, czterech profesów czasowych, dwóch nowicjuszy i 10 postulantów.

Fr. Christian SÉOGO