W dniach 23-29 sierpnia 2021 r. minister generalny fr. Carlos A. TROVARELLI i delegat generalny ds. animacji misyjnej fr. Dariusz MAZUREK złożyli wizytę braterską braciom z delegatury prowincjalnej w Burkina Faso, należącej do prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Polsce (Warszawa) i prowincji świętych Bernardyna i Anioła we Włoszech (Abruzja).

Fr. Carlos i fr. Dariusz odwiedzili szpital św. Maksymiliana w Sabou, który oferuje usługi w wielu specjalnościach medycznych. Odprawili również Mszę św. dla jego pracowników. Ponadto spotkali się z braćmi z delegatury w Sabou, gdzie minister generalny podzielił się informacjami na temat Zakonu w różnych częściach świata oraz odpowiadał na różne pytania, zwłaszcza dotyczące stanu realizacji uchwał podjętych na ostatniej kapituły generalnej w 2019 r. Złożyli też wizytę we wspólnocie sióstr zakonnych, współpracujących z naszą parafią św. Łukasza.
W Wagadugu (Ouagadougou), stolicy kraju, odbyli kilka spotkań: z prezesem Rycerstwa Niepokalanej (MI) w Burkina Faso Jean Leonardi BALMA, z sekretarzem MI Jules DJIGUEMDE, a także z ministrem zdrowia Charlmagne Marie Rayang-Neweau Rayang-Newendé OUEDRAOGO, z postulantami oraz z grupą Podstawowych Wspólnot Kościelnych, które dzięki promocji episkopatu stanowią ważną część duszpasterstwa Kościoła lokalnego.
Po zakończeniu wspólnej wizyty fr. Dariusz pozostał jeszcze tydzień w Burkina Faso, aby wygłosić rekolekcje w klasztorze św. Antoniego z Padwy w Wagadugu. Ich temat brzmiał: Być świadkami nadziei. Wzięło w nich udział ośmiu profesów wieczystych i dwóch profesów czasowych, którzy rozpoczynają rok formacji (rok przeżywany w klasztorze nie będącym domem formacyjnym).
Warto wspomnieć, że we wrześniu 2021 r. delegatura rozpocznie przygotowania do obchodów 25-lecia przybycia pierwszych braci z naszego Zakonu do Burkina Faso. Misja została założona przez prowincję abruzyjską w 2001 r. W 2002 r. podpisała umowę z prowincją warszawską, która przejęła odpowiedzialność za misję, zaś prowincja abruzyjska zobowiązała się do kontynuowania współpracy.
Obecnie delegatura ma dwie wspólnoty: jedną w Wagadugu, a drugą w Sabou, gdzie obok szpitala i parafii prowadzi także dom filialny. Liczy ośmiu kapłanów profesów solemnych (czterech z Burkina Faso, jeden Włoch i trzech Polaków); za kilka tygodni kolejny brat złoży śluby wieczyste. Na formacji początkowej jest czterech profesów czasowych, pięciu nowicjuszy i sześciu postulantów na drugim roku.

Fr. Dariusz MAZUREK