Na naszej stronie internetowej dostępny jest nowy kalendarz liturgiczny na 2020 r., opublikowany na polecenie fr. Carlosa A. TROVARELLI, 120. ministra generalnego, przez wydawnictwo „Messaggero di Sant’Antonio” z Padwy.

Jak podano we wstępie, niniejsze wydanie przygotowano zgodnie z „Kalendarzem rodzin franciszkańskich”, zatwierdzonym przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 12 grudnia 2001 r., uzupełniono o „Kalendarz własny dla prowincji franciszkańskich we Włoszech”, zatwierdzony 29 września 2008 r., i o „Kalendarz własny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, zatwierdzony przez wspomnianą kongregację 28 marca 2003 r.
Kalendarz rozpoczyna się od najbliższego Adwentu 2019 i jest aktualny do końca roku liturgicznego 2020. Można go pobrać pod poniżej zamieszczonym linkiem.

Redakcja

pdfCalendario Liturgico PISAP [Provincia Italiana di Sant’Antonio]
pdfCalendario Liturgico FIMP [Ministro Generale]