1 maja 2022 r. minister generalny fr. Carlos TROVARELLI odwiedził kościół Wniebowzięcia w Syracuse w stanie Nowy Jork. Od ponad 100 lat współbracia sprawują posługę w tym kościele, który jest miejscem spotkań dla osób zainteresowanych wartościami sprawiedliwości, pokoju i ochrony środowiska, a także dla tych, którzy angażują się w nową ewangelizację.

Największa grupa ludzi w Stanach Zjednoczonych, uważających się za religijnych, określa się jako „nones” (tzn. osoby, które niczego nie wybierają). Nie wyznają żadnej religii. Uważają się za uduchowionych, ale nie chcą należeć do żadnej oficjalnej religii. Wielu z nich doznało rozczarowania, ponieważ Kościół nie potrafił przemówić do ich najgłębszych potrzeb. Inni zostali zgorszeni kryzysem związanym z nadużyciami seksualnymi lub Kościołem, którego słudzy dążą do władzy i przywilejów.
Niemniej jednak ci sami ludzie szukają przewodników, którzy pomogliby im prowadzić rzetelne życie moralne. Bracia z Syracuse wraz z Adamem EICHELBERGER, świeckim kierownikiem programu, stworzyli projekt, aby dotrzeć do „nones”. Odrestaurowali dolną kondygnację kościoła Wniebowzięcia, aby nadać mu duchową atmosferę i aby nie był miejscem zbyt religijnym, a przez to odstraszającym. Miejsce to nazwano „grotą”, nawiązując do znanej groty Matki Bożej z Lourdes.
Współbracia zapraszają miejscowych ludzi na kawę, posiłek itp. Celem jest budowanie przyjaźni, które, miejmy nadzieję, zaowocują głębszym uczestnictwem w życiu wspólnoty. Co tydzień bracia organizują i transmitują na żywo „niedzielne nabożeństwo” (liturgię słowa), aby wprowadzić tych ludzi w liturgię, podczas której poczują się pewnie dzięki śpiewom, słowu Bożemu, rzeczowej homilii, dzieleniu się wiarą itp.
Mamy nadzieję, że program ten doprowadzi niektórych do zapragnięcia czegoś więcej, do uczestnictwa we Mszy św. odprawianej w kościele górnym. Całość odpowiada na wezwanie św. Franciszka: „Leczyć rany, podnosić upadłych i doprowadzić do domu tych, którzy się zagubili”.

Fr. Jude WINKLER, asystent generalny CFF