Dnia 14 lipca 2020 r. miały miejsce pierwsze zbiory ziemniaków w „Little portion farm”. Z tej okazji odbyła się okolicznościowa liturgia, której przewodniczył minister prowincjalny prowincji Matki Bożej Anielskiej w USA fr. James McCURRY.

W 2015 r. papież Franciszek opublikował encyklikę Laudato si’, w której wezwał świat do podjęcia działań na rzecz zmian klimatycznych i ochrony osób najsłabszych. „Poprosił nas o wzięcie pod uwagę zarówno krzyku ubogich, jak i wołania Ziemi” – stwierdził fr. Michael Joseph LASKY. Papież zainspirował fr. Michaela do znalezienia nowego sposobu wykorzystania 80 akrów ziemi w pobliżu Baltimore (Maryland, USA).
Od lat ziemia była dzierżawiona pod uprawę kukurydzy i soi, przy zastosowaniu metod przemysłowych, które wyjałowiły glebę i uczyniły ją zbyt spoistą. „Przeszedłem się po naszej ziemi uprawnej i było to jak chodzenie po betonie” – zauważył fr. Michael. Zmiany klimatyczne w regionie są przyczyną niebezpiecznych ulew i powodzi. Spoista gleba nasila podtopienia, ponieważ woda płynie po polach, a nie jest wchłaniana.
Z tego względu zakonnicy postanowili wydzierżawić znaczną część ziemi rolnikowi ekologicznemu na pastwisko dla zwierząt, zarządzane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Z kolei na trzech akrach fr. Michael i inni współbracia utworzyli małą farmę – „Little portion farm”. Posadzili rośliny okrywowe, aby odzyskać glebę i uczynić ją żyzną. Latem 2019 r. zebrano pierwsze warzywa na niewielką skalę i przekazano je do Franciscan Center w Baltimore, partnerowi projektu, który świadczy usługi dla osób w trudnej sytuacji ekonomicznej.
Wspomniani współbracia mieszkają w kurii prowincjalnej i prowadzą duszpasterstwo przy sanktuarium św. Antoniego w Ellicott City (Maryland). Jesteśmy prawdziwie wdzięczni Panu Bogu za tę drogę dobra, którą ciągle nam wskazuje!

Biuro ds. komunikacji
Za: www.yaleclimateconnections.org