4 listopada 2021 r. minister generalny i jego definitorium zatwierdzili angielskie tłumaczenie Statutów generalnych zaproponowane przez CFF (Conventual Franciscan Federation).

Fr. James McCURRY, minister prowincjalny prowincji Matki Bożej Anielskiej w USA, kierował pracami nad całością projektu, a jego prowincja sfinansowała tłumaczenie i druk Statutów, aby udostępnić je tym jurysdykcjom, które o nie poproszą.
Tekst w wersji papierowej jest dostępny za pośrednictwem kurii generalnej. Plik pdf w języku angielskim można pobrać pod adresem: https://www.ofmconv.net/en/download/statuti-generali/.

Fr. Jude WINKLER