W III Niedzielę Adwentu, 13 grudnia 2020 r., współbracia z federacji Conventual Franciscan Federation (CFF) uruchomili nową stronę internetową: franciscanvoice.org. Jest to kolejny środek służący do przekazywania przesłania franciszkańskiego, mający na celu dotarcie zwłaszcza do młodzieży.

Stronę opracowali – przy współudziale wielu braci z federacji CFF – fr. Michael J. LASKY, fr. Nicholas ROMEO i fr. Timothy Blanchard. Współpracowali także współbracia z Malty i Libanu, dzieląc się niektórymi przygotowanymi materiałami.
Wśród pozycji znajdujących się na stronie warto odnotować te, które poruszają zagadnienia dotyczące Ewangelii, wspólnoty, pokoju, ubogich, stworzenia i sprawiedliwości. Bracia redagujący stronę zobowiązali się do ciągłego uaktualniania proponowanych tematów, aby materiał nie stawał się przestarzały, a przy tym był komunikatywny w sposób żywy i dynamiczny.
„Misję” witryny wyjaśniono w następujących słowach: „Jesteśmy braćmi mniejszymi konwentualnymi. Ten wymiar naszej tożsamości, w kontekście szerszej tradycji franciszkańskiej, nadaje specyficzny smak naszemu życiu we wspólnocie braterskiej i doświadczaniu dzieła odbudowy Kościoła. Chcemy nieść poczucie braterstwa każdemu, kogo spotkamy, pragnąc być prawdziwie integrującymi i współpracującymi na wszystkich naszych spotkaniach. Jako bracia mniejsi idziemy razem z ludem Bożym, realizując specjalne posłannictwo towarzyszenia ubogim i najbardziej bezbronnym w naszym społeczeństwie. Prowadzeni przez Ducha Świętego angażujemy się we wspólnotowe podejście do dzieł ewangelizacyjnych i w służbę ludzkości”.
Współbracia, którzy odwiedzają stronę i chcieliby zasugerować nowe treści, proszeni są o kontakt z administratorami: ideas@franciscanvoice.org.
Na koniec warto wspomnieć, że trwają prace nad udostępnieniem strony również w wersji hiszpańskiej.

Fr. Jude WINKLER