W piątek 9 września 2022 r. podczas Eucharystii, której przewodniczył Minister Prowincji św. Hieronima w Chorwacji, Fra Miljenko HONTIĆ, w kościele parafialnym św. Antoniego z Padwy w Zagrzebiu, dziewięciu kandydatów wstąpiło do postulatu, rozpoczynając tym samym swoją formację.

Wraz z Prowincjałem Eucharystię koncelebrowali: rektor postulantów i gwardian klasztoru w Zagrzebiu Fra Josip PETONJIĆ, rektor kleryków Fra Stjepan BRČINA, rektor seminarzystów Fra Zvonimir PERVAN, sekretarz prowincji Fra Zlatko VLAHEK, definitor prowincjalny Fra Pero DŽIDA, krewni postulantów oraz liczni wierni.
W swojej homilii Fra Miljenko nawiązał do Ewangelii z poprzedniej niedzieli. W tymże fragemncie Ewangelii Jezus zwrócił się do tłumu, podkreślając potrzebę osobistej relacji z Nim i dając wskazówki jak Go naśladować, aby móc stawać się i móc być Jego uczniami.
„Tych dziewięciu postulantów poszło za Jezusem i usłyszało Jego słowa jako osobiste zaproszenie. Dla nich Jezus jest pierwszy, a ich życie ma być zgodne z życiem Jezusa Chrystusa i Jego słowami. Jezus wzywa nas, abyśmy byli Jego świadkami, ale możemy to robić tylko wtedy, gdy jesteśmy z Nim w osobistej i konkretnej relacji. Tylko będąc blisko Niego poznamy nasze słabości i ułomności, ale także wielkie miłosierdzie Boga. Ten, kto jest świadomy własnej małości, nie ocenia innych. Kto doświadczył miłosierdzia, staje się miłosierny”.
Przed końcowym błogosławieństwem Fra Miljenko pobłogosławił księgi Pisma Świętego i franciszkański znak „tau”, które rozdał każdemu postulantowi, dodając, że muszą oni czerpać duchową siłę z kart Biblii i nieść krzyż na wzór św. Franciszka z Asyżu.
Po Mszy św. udano się do refektarza klasztornego na uroczysty obiad, w którym uczestniczyły również rodziny postulantów.

Fra Zlatko VLAHEK, Sekretarz prowincji