10 czerwca 2023 r., w ramach przygotowań do święta św. Antoniego z Padwy, jednego z najbardziej znanych świętych katolickich, odbyła się V pielgrzymka młodzieży ku czci św. Antoniego w Zagrzebiu, zorganizowana przez franciszkański ośrodek powołań, parafię św. Antoniego przy klasztorze Ducha Świętego, parafię św. Antoniego w Sesvetska Sela i wspólnotę ewangelizacyjną „Duch Święty” na czele z fr. Stjepan BRČINA.

Zgłosiło się ponad 5 tys. młodzieży z całej Chorwacji. Dołączyli także młodzi pielgrzymi z Bośni i Hercegowiny, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Macedonii, Słowenii, Serbii i innych krajów. Wszystkim przyświecał jeden cel: chwalić Boga autentycznym świadectwem swojej wiary. Po raz pierwszy relikwie św. Antoniego z Padwy zostały umieszczone w krzyżu, za którym kroczył tłum młodych ludzi podczas pielgrzymki z parafii św. Antoniego z Padwy w Sesvetska Sela do bazyliki przy klasztorze Ducha Świętego. Przyniesiono także wiele listów z intencjami modlitewnymi od wiernych, którzy nie mogli uczestniczyć w procesji.
Program rozpoczął się Mszą św. o godz. 12 pod przewodnictwem wikariusza generalnego archidiecezji zagrzebskiej ks. Tomislava SUBOTIČANEC. W koncelebrę włączyli się przybyli kapłani, w tym minister prowincji św. Hieronima w Chorwacji fr. Miljenko HONTIĆ. W homilii, nawiązując do odczytanej Ewangelii (Mk 12, 38-44), ks. SUBOTIČANEC powiedział młodym ludziom, aby patrzyli z miłością Jezusa na wszystko, co widzą, i na wszystkich, których spotykają na swojej drodze, ale także, aby spojrzeli na siebie tymi samymi oczami. Zachęcił zebranych do odważnego, śmiałego dawania świadectwa, jak św. Antoni z Padwy.
Program wstępny przygotowała i całą pielgrzymkę animowała wspólnota ewangelizacyjna „Duch Święty”. Uczestnicy mieli możliwość skorzystania z sakramentu pojednania przed Mszą św. Mieszkańcy pozdrawiali pielgrzymów uśmiechem i słowem, a kierowcy trąbili na znak poparcia. Szesnastokilometrowej wędrówce towarzyszyły radosne śpiewy i modlitwy. Były też tańce i występy na postojach, gdzie zatrzymywała się pielgrzymka: przy klasztorze braci mniejszych z prowincji Hercegowiny, przy kościele Niepokalanej w Dubrava i na placu Ban Josip Jelačić w centrum Zagrzebia.
Pielgrzymka dotarła do bazyliki św. Antoniego z Padwy przy klasztorze Ducha Świętego, gdzie współbracia radośnie powitali młodzież. Bazylika okazała się zbyt ciasna dla wszystkich uczestników i program uroczystości był transmitowany na zewnątrz.
Chór „Amorose” i zespół ewangelizacyjny „Sveti Duh” animowali Mszę św. i adorację eucharystyczną. W obecności Jezusa eucharystycznego pielgrzymi mogli zanurzyć się w głębokiej modlitwie i dziękować za wszystkie łaski, których Pan im udziela, i za to, czego doświadczyli podczas tej pielgrzymki.

Fr. Zlatko VLAHEK, sekretarz prowincji