W dniach 8-11 marca 2020 r. bracia z kustodii prowincjalnej św. Leopolda i św. Mikołaja z Flüe w Austrii i Szwajcarii spotkali się w klasztorze Najświętszej Trójcy w Wiedniu na drugiej części kapituły kustodialnej zwyczajnej.

W kapitule uczestniczył również fr. Dominique MATHIEU, asystent generalny CEF (Centralis Europae Foederatio), oraz fr. Andreas MURK, minister prowincjalny macierzystej prowincji św. Elżbiety w Niemczech.
Obradom przewodniczył nowy kustosz prowincjalny fr. Dariusz ZAJĄC. W trakcie prac przedyskutowano i zatwierdzono kilka uchwał. Postanowiono, że bracia, po osiągnięciu wieku 75 lat, będą regularnie robić badania potwierdzające zdolność do prowadzenia samochodu. Powołano „komisję budowlaną i finansową”, aby z pomocą specjalistów być odpowiednio przygotowanym do rozwiązywania kwestii budowlanych i finansowych. Bracia dostrzegli też potrzebę lepszego przygotowania się w dziedzinie „public relations”, aby móc przybliżyć młodym ludziom życie zakonne.
W dalszej części obrad wybrano nowych gwardianów: fr. Nicholas THENAMMAKKKAL – klasztor w Asparn (Austria), fr. Reto DAVATZ – klasztor w Flüeli (Szwajcaria), fr. Daniele BROCCA – klasztor we Fryburgu (Szwajcaria), fr. Petru FARCAŞ – klasztor w Graz (Austria), fr. Bernhard LANG – klasztor w Neunkirchen (Austria), fr. Thomas MANALIL – klasztor w Wiedniu. Z kolei fr. Tomasz ZEGAN został potwierdzony ekonomem kustodialnym na drugą kadencję.
Na zakończenie kapituły kustosz zachęcił współbraci: „Mówiliśmy o naszym życiu. Ustaliliśmy kierunek. Teraz życie jest przed nami. Starajmy się, według naszych możliwości, wprowadzić w życie to, co postanowiliśmy”.

Fr. Andreas MURK, minister prowincjalny