W niedzielę, 20 września 2020 r., bracia kapitulni prowincji św. Elżbiety w Niemczech zostali zwołani na kapitułę prowincjalną nadzwyczajną. Powód: planowane założenie nowego klasztoru w diecezji Osnabrück.

Ze względu na ograniczenia spowodowane przez pandemię koronawirusa czterech współbraci przebywających za granicą nie mogło uczestniczyć w kapitule; wśród nich był Minister generalny Fra Carlos TROVARELLI, który napisał list do braci. Wszyscy pozostali kapitulni byli obecni, chociaż zwołanie zostało zakomunikowane niedługo przed samym terminem zebrania. Zarząd Zakonu był reprezentowany przez Asystenta generalnego CEF (Centralis Europae Foederatio) Fra Dominique MATHIEU.
W czerwcu ubiegłego roku minister prowincjalny Fra Andreas MURK dowiedział się, że diecezja w Osnabrück poszukuje nowej wspólnoty do dawnego klasztoru sióstr dominikanek. Brat Andreas skontaktował się z biskupem i dowiedział się, że kilka zakonów interesuje się klasztorem. Chociaż sytuacja kościelna w Niemczech jest dość trudna, Diecezja Osna-brück jest znana z uznania dla zakonników, a klasztor w Lage-Rieste oferuje liczne możliwości duszpasterskie: parafia, sanktuarium, pensjonat, pomoc dla uchodźców, itp. Diecezja dała jasno do zrozumienia, że poszukuje wspólnoty zdolnej do rewitalizacji tego miejsca jako „miejsca duchowego”.
Po zapoznaniu się z treścią różnych wstępnych rozmów z diecezją i ze wstępnymi decyzjami definitorium prowincjalnego, ojcowie kapitulni omówili wszelkie za i przeciw zakładaniu nowego klasztoru. Jest rzeczą oczywistą, że Prowincja niemiecka nie może sama zarządzać tą nową fundacją; nowy klasztor jest pomyślany jako projekt międzynarodowy, a więc jako znak chęci podjęcia jeszcze lepszej współpracy na poziomie międzyjurysdykcyjnym w Niemczech. Prowincja Maksymiliana M. Kolbego w Indiach bardzo szybko zgłosiła chęć współpracy; dialog z innymi Prowincjami nadal trwa.
Podczas głosowania bracia kapitulni jednomyślnie zatwierdzili wniosek, podejmując tym samym historyczną decyzję, bowiem ostatnie założenie klasztoru w prowincji niemieckiej miało miejsce 63 lata temu. Wówczas to bracia decydowali o ponownym otwarciu zamkniętego klasztoru w ówczesnej stolicy Niemiec Zachodnich, Bonn.
Módlmy się do Pana, aby pobłogosławił nowy klasztor: „nowe wino w nowych bukłakach” (Mt 9, 17).

Brat Mateusz KOTYŁO, Wikariusz prowincjalny