W ubiegłym roku pandemia uniemożliwiła prawie wszystkie spotkania formacyjne z osobistym udziałem uczestników w prowincji św. Elżbiety w Niemczech. W celu uniknięcia ryzyka odwoływania dłuższych spotkań formacyjnych po raz pierwszy do programu formacji ustawicznej włączono „dni studyjne”.

Pierwszy z nich odbył się w sobotę 22 stycznia 2022 r. w Würzburgu. W spotkaniu wzięło udział 13 współbraci, u których testy na obecność Covid-19 były negatywne. Temat rozważań, zaproponowany przez fr. Heinz-Meinolf STAMM OFM, brzmiał: Kościół i państwo. Fr. STAMM, wiceoficjał biura arcybiskupiego w Paderborn, przez prawie 40 lat pracował na Papieskim Uniwersytecie Antonianum i Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie.
Tematem przewodnim były historycznie ukształtowane relacje między państwem niemieckim a Kościołem katolickim. Mówca w szczególny sposób odniósł się do neutralności państwa, które zresztą przyznaje wspólnotom religijnym dużą swobodę i liczne możliwości działania. Powiedział, że nawet nowy rząd nadal ceni sobie obopólne relacje, choć wielu chrześcijan jest wciąż sceptycznie nastawionych. Kolejnym poruszonym punktem były powiązania finansowe między państwem a Kościołem. Wśród omówionych kwestii znalazł się podatek na działalność religijną, a także tzw. „świadczenia państwowe”. Środki te są corocznie wypłacane Kościołowi przez państwo jako rekompensata za wywłaszczenia dokonane w okresie sekularyzacji.
Dzień zakończył się wspólną modlitwą nieszporów.
Kolejny dzień studyjny odbędzie się w marcu br. w klasztorze w Kolonii. Tematem spotkania, zgodnie z postulatami zawartymi w Discepolato francescano, będą różne fazy starzenia się.

Fr. Andreas MURK