W dniach 6-7 października 2020 r. ponad 40 braci z prowincji św. Hieronima w Chorwacji zebrało się w Zagrzebiu na kapitule nadzwyczajnej, której celem było zatwierdzenie nowych Statutów prowincjalnych.

Obrady rozpoczęły się we wtorek 6 października odmówieniem modlitwy do Ducha Świętego. Następnie głos zabrał minister prowincjalny fr. Josip BLAŽEVIĆ, który zwrócił uwagę na niektóre ważne aspekty tego spotkania. Podkreślił przede wszystkim konieczność rewizji Statutów prowincjalnych, które ostatni raz były poprawiane 15 lat temu, a które obecnie należy ponownie zweryfikować, gdyż w Zakonie obowiązują nowe Konstytucje i nowe Statuty generalne. Zauważył istotne znaczenie nowych Statutów, bowiem powinny one zawierać „ideał, do którego się dąży”, a zarazem „granice, poza które nie można wyjść”. Wyjaśnił, że podjęcie rewizji Statutów nie może być tylko zwykłym dostosowaniem ich do potrzeb naszych czasów, ale raczej aktem wspólnotowym, w którym pragnie się odnowić charakterystyczne cechy charyzmatu franciszkańskiego w prowincji chorwackiej. Na koniec wspomniał, że rewizja dokumentu uwydatnia wagę rozeznania, poszukiwania odpowiednich dróg wierności charyzmatowi franciszkańskiemu i sposobów przekazywania go nowym pokoleniom.
Po wystąpieniu ministra prowincjalnego odczytano list asystenta generalnego CEF (Centralis Europae Foederatio) fr. Dominique MATHIEU. Odwołując się do nowej encykliki papieża Franciszka Fratelli tutti, podkreślił on, że życiu nie można sprostać „w sposób odizolowany”, ale potrzebne jest braterstwo i wzajemna pomoc, by tworzyć lepszą przyszłość. Stąd też kapituła – napisał asystent generalny – stanowi dobrą okazję do zweryfikowania zarówno własnego życia osobistego, jak i wspólnotowego. Przywołując postać św. Hieronima, patrona prastarej prowincji chorwackiej, zaakcentował, że życie zakonne we wspólnocie jest jakby „siłownią”, w której ludzie są kształtowani do wyższych wartości i cnót chrześcijańskich.
Po wstępnych przemówieniach zatwierdzono przewodniczącego i sekretarza kapituły. Następnie czytano poszczególne paragrafy nowych Statutów prowincjalnych, wypowiadano swoje uwagi, proponowano zmiany, a na koniec głosowano paragraf po paragrafie.
Na zakończenie pierwszego dnia została odprawiona Msza św. w kościele św. Antoniego z Padwy, podczas której minister prowincjalny, idąc za zachętą ministra generalnego fr. Carlosa TROVARELLI, zawierzył całą prowincję Matce Bożej Niepokalanej.
Po ostatecznym zatwierdzeniu nowego tekstu Statutów przedyskutowano niektóre aktualne problemy w prowincji. Kapituła stworzyła braciom okazję także do nieformalnych spotkań, podzielenia się swoimi doświadczeniami i radością franciszkańską. Nowe Statuty zaczną obowiązywać po ich zatwierdzeniu przez definitorium generalne.

Fr. Zvonimir PERVAN