Na początek lutego 2019 roku minister prowincjalny Prowincji św. Elżbiety w Niemczech fr. Bernhardin SEITHER zaprosił po raz pierwszy na spotkanie wszystkich gwardianów klasztorów niemieckich.

Chodzi o klasztory prowincji niemieckiej, kustodii prowincjalnej św. Leopolda i św. Mikołaja z Flüe w Austrii i Szwajcarii oraz te, w których duszpastersko posługują Polacy i Rumuni w ramach swoich jurysdykcji.
Prowincjał niemiecki był bardzo zadowolony z obecności ministrów prowincjalnych z Rumunii, Gdańska, Krakowa i Warszawy.
W spotkaniu, które odbyło się w Schwarzenbergu od 4 do 6 lutego br., uczestniczyło około 30 zakonników.
Po krótkim przedstawieniu sytuacji w poszczególnych klasztorach, uczestnicy omawiali kwestie związane z normami „privacy” oraz zapobieganiu przemocy i nadużyciom seksualnym.
Nie zabrakło modlitwy, adoracji, celebracji oraz rekreacji.
Oceniając spotkanie, bracia wyrazili wolę organizowania podobnych spotkań w sposób regularny. Postrzegali obecne spotkanie jako owoc wysiłków zmierzających do lepszej współpracy, znak żywotności franciszkańskiej, mimo istniejących trudności.

fr. Andreas MURK, sekretarz prowincjalny