Pod przewodnictwem wikariusza generalnego fr. Jana MACIEJOWSKIEGO odbyła się w dniach 6-11 października 2019 r. w klasztorze Matki Bożej Wspomożycielki w Schwarzenbergu kapituła prowincjalna prowincji św. Elżbiety w Niemczech.

W ramach przygotowań do tego wydarzenia już miesiąc wcześniej bracia spotkali się przez trzy dni na kapitule duchowej. Pod kierunkiem byłego opata z Münsterschwarzach, o. Fidelisa RUPPERTA z Zakonu benedyktynów, zastanawiano się nad zagadnieniem: „Życie we wspólnocie”.
Po drugiej kadencji fr. Bernhardin M. SEITHER zakończył posługę ministra prowincjalnego. Jego interesujące sprawozdanie z ostatnich czterech lat, jak też jego poszczególne obowiązki i zajęcia, ukazały szeroką wizję naszej wspólnoty. Fr. Dominique MATHIEU, nowy asystent generalny CEF (Centralis Europae Foederatio), uzupełnił ten obraz kilkoma spostrzeżeniami z wizytacji kanonicznej. W grupach utworzonych według wieku omówiono wiele zagadnień i określono główne priorytety na nowe czterolecie.
W czwartek 10 października 2019 r. odbyły się wybory nowego zarządu prowincji. W drugim głosowaniu fr. Andreas MURK został wybrany ministrem prowincjalnym. Do tej pory kierował domem formacyjnym w klasztorze w Schwarzenbergu i był sekretarzem prowincji. Fr. Andreas urodził się 16 lipca 1983 r. w Dettelbach; profesję czasową złożył 3 października 2005 r., profesję wieczystą 3 października 2008 r., a święcenia kapłańskie przyjął 1 maja 2010 r.
W skład definitorium weszli: fr. Mateusz KOTYŁO (wikariusz prowincji), fr. Konrad SCHLATTMANN (sekretarz prowincji), fr. Michiel VAN KOOTEN (z delegatury prowincjalnej w Holandii) i fr. Steffen BEHR.
Fr. Andreas zachęcił ojców kapitulnych, aby wnieśli wiele nadziei do klasztorów i wezwał ich do zmierzenia się z przyszłością z odwagą i duchem inicjatywy. Jako praktyczne ćwiczenie życia we wspólnocie braterskiej zakonnicy zostali poproszeni, by sami przygotowali „posiłek” na wspólne świętowanie. Często są to małe i zwyczajne rzeczy, które czynią fascynującym życie wspólnotowe.
Druga część kapituły prowincjalnej rozpocznie się 24 listopada br.

Fr. Andreas MURK, minister prowincjalny