W dniach 9-10 listopada 2021 r. kustodia prowincjalna świętych Daniela i towarzyszy męczenników we Włoszech (Kalabria) zorganizowała w klasztorze św. Franciszka z Paoli w Castrovillari spotkanie formacyjne na temat: Braterstwo dzisiaj – dlaczego i jakie? Kilka sugestii.

Współbraci przyjął fr. Antonio Damiano CARUSO, gwardian i odpowiedzialny za formację ustawiczną w kustodii, oraz bracia z klasztoru: fr. Vincenzo MANGONE, fr. Ionel ANTOCHI i fr. Krzysztof RYCHLICKI.
Spotkanie rozpoczęło się o godz. 18.30 nieszporami, po których głos zabrał fr. Giorgio TASSONE, kustosz prowincjalny. Jego refleksja dotyczyła życia braterskiego w tym szczególnym czasie. Wezwał do odbudowania tego, co zniszczyła pandemia: naszych więzi uczuciowych, szacunku, przyjaźni, współdzielenia się i wzajemnego ubogacania. „Wyjdźmy z tej pustyni, bracia – zachęcał – i pozwólmy, aby w naszych wspólnotach braterskich odrodziło się życie”, „zakochani w Ewangelii i otwarci na niespodzianki Ducha Świętego”, jak wskazuje nam papież Franciszek.
Kustosz zwrócił również uwagę na niektóre istotne fragmenty listu fr. Giovanni VOLTAN, asystenta generalnego FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali), zatytułowanego Czy możesz to zrobić FIMP? Prosił, by bracia wzięli sobie do serca to, co autor wyraził z tak wielkim sercem i miłością, i zaczynali na nowo z głębszą, twórczą i wspólną świadomością. Asystent zachęcił nas m. in. do przyjęcia apelu ministra generalnego, wystosowanego online 19 października z Wilna: „Bracia, musicie się ruszyć i wnieść wiele charyzmatycznej i braterskiej jakości, jeśli sami nie chcecie przegapić pociągu historii i nie pozwolić, by przegapiły go następne pokolenia”.
W środę 10 listopada spotkanie rozpoczęło się modlitwą brewiarzową w kościele św. Franciszka z Paoli, a po śniadaniu uczestnicy wysłuchali online prelekcji fr. Emanuele RIMOLI, pochodzącego z Castrovillari, wykładowcy antropologii chrześcijańskiej na Papieskim Wydziale Teologicznym Św. Bonawentury (Seraphicum) w Rzymie. Przypomniał on, że braterstwo jest sercem i treścią Ewangelii, a zatem podłożem naszego powołania. Chodzi o braterstwo umiejące przyjąć każdego człowieka jako brata i siostrę, „umiejące spoglądać na świętą wielkość bliźniego, umiejące odkryć Boga w każdym człowieku” (Evangelii gaudium, 92). Jesteśmy wezwani do rozwijania tych darów, które Pan nam dał, aby przez dar z siebie samych służyć innym. Mówca przypomniał wiele pojęć drogich naszej duchowości, które czasami są przygłuszane, wykluczane, zaprzeczane lub wręcz odrzucane przez nasz sposób życia: relacja, komunia, przyjęcie, spotkanie, dialog, pokora, przebaczenie, szacunek, solidarność… To one kształtują i formują naszą wspólnotę braterską, a także decydują o przyszłości ludzkości, wobec której stajemy się dłużnikami. Formacja do braterstwa to wielki warsztat pracy, gdzie poddaje się pod dyskusję nasz status jako franciszkanów i samą misję Kościoła, z którym jesteśmy w relacji.
Na koniec kustosz podziękował wszystkim, a zwłaszcza fr. Emanuele RIMOLI za jego wartościowe wystąpienie. Spotkanie było doskonałą okazją, aby wyjść z własnego solilokwium i zobaczyć przyszłość braterstwa w dzisiejszej rzeczywistości.

Fr. Piotr ANZULEWICZ