W dniach 12 i 16 maja 2023 r. Franciszkańskie Centrum Misyjne FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali) zorganizowało spotkanie z nowicjuszami w Świętym Konwencie w Asyżu, z klerykami w klasztorze w Rivotorto i z postulantami w postulacie św. Józefa z Kupertynu w Osimo.

Inicjatywa umiejscawia się na drodze animacji misyjnej dla kandydatów do Zakonu w ich procesie formacyjnym, aby zwiększyć ducha misyjnego ad intra i ad extra w ich życiu osobistym i w praktyce duszpasterskiej podejmowanej w parafiach i ośrodkach kościelnych.
Dyrektor centrum fr. Paolo FIASCONARO zachęcił uczestników do odczytania i pogłębienia adhortacji apostolskiej papieża Franciszka Evangelii gaudium, której 10. rocznica ogłoszenia przypada w tym roku (24 listopada 2013 r.). Dokument ten wyznacza program duszpasterski papieża Bergoglio, który zmienił oblicze Kościoła wezwanego do misyjnego nawrócenia w każdym działaniu duszpasterskim i w samych strukturach kościelnych, a także wyrył głęboki ślad na przyszłej drodze Kościoła.
Mówca zilustrował także życie i działalność centrum misyjnego, które każdego dnia prowadzi dialog ze wszystkimi misjami Zakonu obecnymi w 40 krajach na całym świecie. Wyjaśnił, w jaki sposób odbywa się składanie wniosków i finansowanie projektów misyjnych oraz kontakt za pośrednictwem środków komunikacji (czasopismo Il Missionario Francescano i agencja prasowa MissioConvInforma), przekazujących informacje dobroczyńcom, wspólnotom braci, parafiom i innym strukturom kościelnym.
Poinformował również o misyjnym przełomie w Zakonie, rozpoczętym w minionym wieku wraz z otwarciem placówek misyjnych: w 1925 r. w Chinach, w 1930 r. w Japonii przez św. Maksymiliana Kolbego, w 1931 r. w Zambii przez naszego współbrata bp. Francesco MAZZIERI. W ostatnich czterdziestu latach XX wieku otwarto 35 ośrodków misyjnych na pięciu kontynentach.
Na zakończenie spotkań wyświetlono dwa krótkie filmy dokumentalne, opowiadające o 90-leciu czasopisma Il Missionario Francescano (1933-2023) oraz o misji prowadzonej od siedmiu lat na nabrzeżach Tybru w okresie letnim.
Trzej wychowawcy: fr. Vincenzo ESPOSITO, fr. Antonio PARISI i fr. Lucio MASSACESI, wyrazili wdzięczność za rozbudzenie w młodzieży ducha misyjnego i pragnienia większego zaangażowania w codzienne życie otwarte na nawrócenie misyjne.
Wkrótce dyrektor poprowadzi spotkanie ze współbraćmi w klasztorze św. Antoniego w Rzymie („Vigna”), a w październiku 2023 r. z klerykami międzynarodowego kolegium Seraphicum.

Fr. Paolo FIASCONARO, dyrektor centrum misyjnego