„Patrząc w przyszłość” było mottem towarzyszącym zakonnikom z delegatury w Chile podczas spotkania w Curicó w dniach 21-24 października 2019 r.

Z powodu „stanu wyjątkowego” wywołanego gwałtownymi protestami w prawie całym Chile bracia z Copiapó dotarli spóźnieni po przebyciu niemal 1200 km.
Niemniej jednak w spotkaniu wzięli udział wszyscy bracia z delegatury, a ponadto fr. Roberto BRANDINELLI, wikariusz prowincji włoskiej św. Antoniego z Padwy (Włochy Północne), fr. Giancarlo CAPITANIO, ekonom prowincjalny, i fr. Giovanni VOLTAN, asystent generalny FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali).
Spotkanie rozpoczęło się od osobistych rozmów z fr. Roberto w wiejskim domu Pasquala, przyjaciela braci z Curicó. Następnego dnia fr. Maurizio BRIDIO poprowadził dzień skupienia i adorację eucharystyczną, pomagając współbraciom wejść w temat odnowy osobistej i reorganizacji delegatury. W trzecim dniu zakonnicy pod kierunkiem fr. Roberto ocenili drogę przebytą w ostatnich latach i nakreślili plan działania do zrealizowania w przyszłości.
Podczas Mszy św. w ostatnim dniu odnowiono śluby zakonne na ręce wikariusza prowincji jako znak wierności powołaniu otrzymanemu od Pana i pójścia za Nim na tej ziemi misyjnej.
Były to bardzo znaczące dni, przeżyte w prostocie i radości braterskiej, gdyż pomogły braciom spojrzeć w przyszłość z pełną wiarą i nadzieją.

Fr. Jack GINTING