Od 1 do 3 lipca 2019 roku franciszkanie z delegatury z Chile spotkali się w klasztorze w Copiapó, aby wspólnie zastanowić się nad przyszłością delegatury.

Pierwszego dnia rano bracia uczestniczyli w uroczystym dziękczynieniu za doświadczenia ostatnich lat i dni. Potwierdzili obecność Bożej Opatrzności na każdym etapie życia delegatury oraz wstawiennictwo serafickiego Ojca św. Franciszka i świętego Antoniego z Padwy, patrona prowincji-matki. Po nabożeństwie był czas na osobistą refleksję i dzielenie się doświadczeniami we wspólnocie.
Drugiego dnia bracia pracowali nad zaleceniem ostatniej kapituły prowincjalnej, które zachęcało do zmiany charakteru obecności, do reformy i reorganizacji struktury delegatury. Towarzyszyły temu troski, ból i smutek. Bracia zastanawiali się także nad aktualnym stanem delegatury i jej przyszłością. Przemyślenia zostaną przekazane do prowincji, która w odpowiednim momencie podejmie najkorzystniejsze decyzje.
W dniach spotkania Bracia oglądali rzadkie zjawisko zaćmienia słońca.
Do delegatury przyjechał na okres dwóch miesięcy fr. Andrés TOSI.
Znalazł się również stosowny czas, aby omówić działalność ostatnich miesięcy. Bracia Maurizio BRIDIO i Tullio PASTORELLI podzielili się swoimi wrażeniami z niedawno zakończonej kapituły generalnej zwyczajnej.
Wcześniej, w dniach 29-30 czerwca bracia Emilian DUMEA, Christian BORGHESI, Fabio MASSINI i Irinel DOBOS wzięli udział w spotkaniu formacyjnym dla animatorów duszpasterstwa młodzieży franciszkańskiej. Spotkanie odbyło się w domu spokojnej starości „Los Cañas” w Santiago (Chile), należącym do zgromadzenia salezjanów.

Fr. Jack GINTING