W dniach od 28 do 30 maja 2018 r. – w atmosferze naznaczonej braterstwem i radością – zakonnicy z trzech wspólnot uczestniczyli w spotkaniu delegatury w Copiapó.

Pierwszego dnia podzieliliśmy się osobistymi doświadczeniami z pierwszych miesięcy po zmianach dokonanych na początku obecnej czteroletniej kadencji.
W drugim dniu zastanawialiśmy się nad danymi statystycznymi dotyczącymi obecności franciszkańskiej w prowincji, do czego posłużył materiał opracowany przez fr. Christian BORGHESI na spotkanie gwardianów w prowincji. Przemyślenia poszerzono o źródła z FALC i z zakonu, umożliwiając w ten sposób całościową i realistyczną wizję teraźniejszości, ale ze spojrzeniem w przyszłość. W spokojnej i pełnej nadziei atmosferze podzielono się pomysłami i obawami, uwzględniając w każdym przypadku rzeczywistość, która staje się coraz bardziej złożona.
Ostatni dzień poświęcono na różne informacje: z konferencji zakonnych, z rodziny franciszkańskiej i Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, z duszpasterstwa młodzieżowego i powołaniowego itp.
W końcowym podsumowaniu wszyscy zgodnie podkreślili, że tego typu spotkania zawsze są pożyteczne i pomagają umocnić relacje braterskie wśród zakonników z delegatury, jak to przypomina Psalm 133: „Oto jak dobrze i jak miło, gdy bracia mieszkają razem”.

Fr. Jack GINTING