Od 30 maja do 1 czerwca 2022 r. współbracia z delegatury prowincjalnej w Chile zebrali się na trzy dni w klasztorze w Curicó, aby przeżyć braterskie spotkanie w formie modlitwy, braterstwa, dzielenia się działalnością delegatury, dialogu na temat przyszłości.

Spotkanie rozpoczęło się 30 maja o godz. 12 Mszą św., której przewodniczył delegat prowincjalny fr. Tullio PASTORELLI. Po obiedzie miały miejsce rozważania duchowe i modlitwa, prowadzone przez fr. Fabio MAZZINI na temat Duch Święty nauczy cię wszystkiego i zakończone adoracją eucharystyczną i nieszporami. Podczas kolacji i po niej w braterskiej atmosferze odtworzono różne etapy życia braci po zamknięciu klasztoru w Copiapó, a także wspominano bolesne i radosne wydarzenia z ostatnich miesięcy życia klasztornego.
31 maja fr. Maurizio BRIDIO podzielił się swoimi przemyśleniami na temat życia braterskiego. Przed południem omówiono niektóre zagadnienia łączące się ze zwyczajną działalnością delegatury, w tym duszpasterstwo młodzieżowe i powołaniowe, wpływ strony internetowej i mediów społecznościowych (Facebook, Instagram i Twitter) na dzisiejsze duszpasterstwo młodzieży, tydzień formacyjny zapowiedziany na koniec sierpnia, pobyt dwóch postnowicjuszy związany z odbyciem praktyki misyjnej podczas chilijskiej zimy. Rozmawiano też o formacji naszej młodzieży zakonnej: fr. Benjamín CASTRO HERRERA, który złożył profesję czasową 21 stycznia, fr. Augusto Esteban URZÚA GONZÁLES, który ma złożyć profesję wieczystą 3 września. Obecnie odbywają oni formację w Instytucie Teologicznym św. Antoniego Doktora w Padwie.
Po południu oraz następnego dnia przedyskutowano i podzielono się informacjami dotyczącymi wytycznych delegatury na lata 2022-2025. Dialog, wymiana opinii i konfrontacja były bardzo przydatne dla delegatury, także ze względu na pewne nowo zaistniałe sytuacje, w których trzeba było „przemyśleć” przyjęty wcześniej plan działania. Bardzo ważna była możliwość swobodnego i spokojnego wyrażenia się i podzielenia się własnymi poglądami. Pomimo chłodnej zimy (w tym okresie temperatura sięga 4 stopni poniżej zera), dni te były przeżywane w miłej atmosferze braterskiej.
W trakcie spotkania dowartościowano także część duchową i liturgiczną, no i oczywiście gościnność i braterstwo, które wszyscy przeżywali intensywnie i z prostotą.

Fr. Tullio PASTORELLI