W dniach 15-17 listopada 2019 r., w domu rekolekcyjnym „La Verna” w San Francisco de Mostazal, odbyło się krajowe spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (FZŚ) i Młodzieży Franciszkańskiej (MF) z Chile.

Uczestniczyło w nim 110 współbraci na czele z ministrem narodowym FZŚ Williamem TAPII i jego radą, narodowymi asystentami duchowymi fr. Héctorem Tito VALDÉS OFMCap i fr. Jackem GINTING OFMConv (w tym samym czasie asystent fr. Raúl ALLIMANT OFM brał udział w tygodniu formacyjnym dla asystentów duchowych FZŚ w Seraphicum w Rzymie).
W ramach spotkania odpowiedzialna za formację na szczeblu krajowym FZŚ María Balsamina PÉREZ mówiła o znaczeniu formacji i o poczuciu przynależności do Zakonu we wspólnotach braterskich; fr. Jack GINTING poruszył zagadnienie rozeznania, nawiązując do Modlitwy odmówionej przed krucyfiksem św. Franciszka w kościele św. Damiana; fr. Víctor Hugo JARA OFM przybliżył temat powołania; fr. Felipe MÁRQUEZ OFM i Nicol RUÍZ PARADA przedstawili realia MF w Chile i zaprezentowali podręcznik dla asystentów duchowych MF.
Były to wspaniałe dni, przeżyte w duchu prawdziwego braterstwa, ubogacającej modlitwy i wzajemnego dzielenia się wspólnotą. Hasłem spotkania były słowa: „Żyć i poczuć braterski uścisk”. W swoich homiliach ministrowie prowincjalni fr. Miguel Ángel ARIAS OFMCap i fr. Isauro COVILLO OFM podkreślili znaczenie dialogu i uważnego słuchania w spotkaniu z innymi. Nawiązali też do 800. rocznicy spotkania św. Franciszka z Asyżu z sułtanem Malik al-Kamilem, a ponadto uczcili św. Elżbietę Węgierską w jej święto przypadające 17 listopada.
Po południu 17 listopada uczestnicy, wdzięczni za wspólnie przeżyte dni, powrócili do swoich miast i wspólnot, wysławiając Boga za dar braci.

Fr. Jack GINTING